-A +A

Handelshuur ongeldigheid beding dat bij faillisement een einde stelt aan contract

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
vri, 04/03/2016

Een uitdrukkelijk ontbindend beding ofwel op een eenzijdig opzeggingsrecht van de verhuurder in geval van faillissement van de huurder en bepaalt welke schadevergoedingen alsdan verschuldigd zijn door de huurder, is ongeldig, gelet op art. 1762bis BW. Als eenzijdig opzeggingsrecht van de verhuurder is het beding ongeldig, aangezien het in strijd is met de minimumduur van negen jaar van de handelshuurovereenkomst zoals dwingend opgelegd door art. 3 Handelshuurwet .

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
718
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV M. t/ M.B. en H.J. q.q.

1. De verhuurder (hierna: NV M.) wenst een verkorting van de dagvaardingstermijn om de handelshuurder van haar pand te (...) te dagvaarden om, de vrederechter vat samen:

– te horen zeggen voor recht dat de handelshuurovereenkomst op 25 januari 2016 definitief werd beëindigd;

– de huurder te horen veroordelen om de gehuurde plaatsen ter beschikking te stellen met afgifte van de sleutels binnen 24 uur na betekening van het vonnis op straffe van verbeurte van een dwangsom van 2 500 euro per dag vertraging;

– de huurder te horen verbieden het handelspand te ontruimen en de goederen van de huurder uit het handelspand te verwijderen zodat NV M. haar aanspraken op deze goederen kan doen gelden.

Naar NV M. aanvoert, dient zij de huurder, die bij beschikking van 5 januari 2016 van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Nederland, failliet werd verklaard, in Nederland te dagvaarden, omdat de zetel van de gefailleerde zich in Nederland bevindt, zodat een dagvaardingstermijn van 23 dagen moet worden nageleefd.

De verkorting van de dagvaardingstermijn zou nodig zijn omdat er eind januari 2016 een definitief einde is gekomen aan de huurovereenkomst, zodat elke dag van niet-verhuring een verlies betekent voor NV M., die zo spoedig als mogelijk moet kunnen beschikken over de verhuurde ruimtes met het oog op verhuring ervan aan een nieuwe huurder.

2. De argumentatie van de spoedeisendheid gaat maar op in de mate dat er prima facie effectief een definitief einde is gekomen aan de huurovereenkomst op 25 januari 2016.

In dat verband voert NV M. aan dat zij de handelshuurovereenkomst op 22 januari 2016 per aangetekende post zonder opzeggingstermijn heeft beëindigd met toepassing van art. 24 van de handelshuurovereenkomst die haar het recht geeft om de handelshuurovereenkomst voortijdig te beëindigen zonder vooropzeg in geval van faillissement van de huurder.

Art. 24 van de handelshuurovereenkomst komt prima facie neer ofwel op een uitdrukkelijk ontbindend beding ofwel op een eenzijdig opzeggingsrecht van de verhuurder in geval van faillissement van de huurder en bepaalt welke schadevergoedingen alsdan verschuldigd zijn door de huurder.

Gekwalificeerd als een uitdrukkelijk ontbindend beding is art. 24 ongeldig, gelet op art. 1762bis BW. Als eenzijdig opzeggingsrecht van de verhuurder is het beding ongeldig, aangezien het in strijd is met de minimumduur van negen jaar van de handelshuurovereenkomst zoals dwingend opgelegd door art. 3 Handelshuurwet (vgl. F. George, “Faillite et (in)exécution du contrat: questions choisies” in P. Wéry (ed.), Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, Luik, Anthemis, 2011, 227).

Prima facie is de door NV M. gedane opzeg dan ook niet geldig, waardoor er tot op heden nog geen einde is gekomen aan de kwestieuze handelshuurovereenkomst en de door NV M. ingeroepen spoedeisende omstandigheid dus niet aanwezig is.

Het verzoek wordt dan ook afgewezen.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 10/02/2017 - 16:54
Laatst aangepast op: vr, 10/02/2017 - 16:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.