-A +A

Handelshuur en handelshuurhernieuwing aan belachelijk lage huurprijs gevolg

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
zon, 29/05/2016
A.R.: 
C.15.0347.F

Een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst tegen een veel te lage huurprijs beantwoordt niet aan het voorschrift van artikel 14 van de Handelshuurwet.
 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
342
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.15.0347.F

NV C. t/ NV C.B.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Franstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel van 22 april 2015.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Luidens art. 1709 BW is huur van goederen een contract waarbij de ene partij zich ertoe verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.

Het contract waarbij het genot van een onroerend goed wordt overgedragen tegen een fictieve of belachelijk lage huurprijs, is geen huurovereenkomst.

Krachtens art. 14, eerste lid Handelshuurwet moet de kennisgeving die de huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, aan de verhuurder moet richten, op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan.

Enerzijds moet, m.b.t. de voorgestelde huurprijs, het aanbod van de huurder ernstig zijn, gelet op de in de artt. 18 en 19 van de voornoemde wet vermelde beoordelingscriteria, zodat het in beginsel waard is om in aanmerking te worden genomen.

Anderzijds, doordat bij ontstentenis van een regelmatig antwoord van de verhuurder, de hernieuwing plaatsvindt onder de door de huurder voorgestelde voorwaarden, moeten die voorwaarden conform de wet zijn.

Daaruit volgt dat een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst tegen een belachelijk lage huurprijs, niet beantwoordt aan het voorschrift van voornoemd art. 14.

Het bestreden vonnis, dat overweegt dat «de vermelding van een ernstige prijs geen voorwaarde is voor de geldigheid van een aanvraag tot hernieuwing», schendt voornoemd art. 14, eerste lid.

Het middel is gegrond.

Omvang van de cassatie

De vernietiging van de beslissing die uitspraak doet over de regelmatigheid van de aanvraag tot hernieuwing van de litigieuze handelshuurovereenkomst strekt zich uit tot de beslissingen die betrekking hebben op de redenen waarom de hernieuwing wordt geweigerd en op de vordering van een vergoeding wegens uitzetting, die het gevolg ervan zijn.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 22/10/2017 - 14:59
Laatst aangepast op: vr, 01/12/2017 - 14:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.