-A +A

Handelsagentuur – Verjaring – Terugbetaling van onverschuldigd betaalde commissies

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 09/05/2016
A.R.: 
C.14.0442.N

De rechtsvordering waarbij de principaal de terugvordering eist van commissies die hij onverschuldigd heeft uitbetaald aan de handelsagent, vloeit niet voort uit de agentuurovereenkomst maar wel uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de terugbetaling van het onverschuldigd betaalde. De voormelde korte verjaringstermijn is dienvolgens niet van toepassing.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1136
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.14.0442.N

NV M. t/ BVBA G.P.S. en NV B.C.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 17 februari 2014.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

...

6. Luidens art. 26 Handelsagentuurwet verjaren de rechtsvorderingen die uit de agentuurovereenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van die overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn langer mag duren dan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst.

7. De rechtsvordering waarbij de principaal de terugvordering eist van commissies die hij onverschuldigd heeft uitbetaald aan de handelsagent, vloeit niet voort uit de agentuurovereenkomst, maar wel uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de terugbetaling van het onverschuldigd betaalde. De voormelde korte verjaringstermijn is bijgevolg niet van toepassing

8. De appelrechter die oordeelt dat de vordering tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde commissies met toepassing van voormeld art. 26 verjaard is op grond dat alle vorderingen, ook die strekkende tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde commissies, «gebaseerd zijn op de contracten van handelsagentuur die partijen hebben gesloten», verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

...

Noot: 

zie noot in DAOR

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 10/03/2018 - 17:06
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 19:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.