-A +A

Handelsagent voor meerdere principalen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
maa, 18/06/2007
Publicatie
tijdschrift: 
DAOR
Jaargang: 
2007
Pagina: 
445
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Vormt een zware tekortkoming, op grond waarvan de principaal de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen, de verkoop van een product dat in concurrentie staat met de producten die het voorwerp uitmaken van de agentuurovereenkomst. Dergelijke concurrerende nevenactiviteit is strijdig met het beginsel van loyaliteit en van goede trouw die elke agent moet betonen.

wettelijke basis:

Wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst
Art. 6
De handelsagent moet de belangen van de principaal behartigen en loyaal en te goeder trouw handelen.
In het bijzonder moet de handelsagent:
1°zich naar behoren wijden aan de onderhandelingen over en, in voorkomend geval, aan het afsluiten van de zaken waarmee hij belast is;
2°aan de principaal alle nodige inlichtingen verschaffen waarover hij beschikt;
3°de redelijke richtlijnen opvolgen die de principaal hem geeft.

Noot: 

zie ook noot van B. Mambrecht onder het arrest van 18 juni 2007 van het Hof te Gent, DAOR 2007, 445

• Cass. (1e k.) AR C.07.0084.N, 8 november 2007 (AE Furniture / Herman Vanherbruggen), DAOR 2009, afl. 91, 301, noot PHILIPPE, D. E.;

Het is een handelsagent niet verboden om op te treden voor andere principalen. (Art. 6 wet handelsagentuurovereenkomst).

• Maar wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere principaal zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan kan, onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen. (Art. 6 wet handelsagentuurovereenkomst).

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 24/12/2009 - 12:19
Laatst aangepast op: zo, 04/02/2018 - 10:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.