-A +A

Gezinswijziging is geen tekortkoming op op grond waarvan sociale huur kan beëindigd.

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 03/03/2016
A.R.: 
C.16.0064.N

De verhuurder van een sociale huurwoning kan de huurovereenkomst slechts opzeggen op grond van tekortkomingen door de huurder aan de bepalingen van artikel 92, §3, Vlaamse Wooncode die ernstig of blijvend zijn; een gewijzigde bewonerssamenstelling die onmiddellijk aan de verhuurder werd medegedeeld levert niet van rechtswege een ernstige tekortkoming op op grond waarvan de verhuurder de huurovereenkomst kan beëindigen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1388
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.15.0219.N

E.N. t/ VZW W.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 22 januari 2015.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens art. 92, § 3, eerste lid, 1o Vlaamse Wooncode moet de huurder van een sociale huurwoning deze woning betrekken, in voorkomend geval samen met de aan hem toegewezen minderjarige kinderen, en moet hij iedere wijziging van personen die de sociale huurwoning op duurzame wijze betrekken, onmiddellijk meedelen aan de verhuurder.

Overeenkomstig art. 98, § 3, eerste lid, 2o Vlaamse Wooncode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen bij een ernstige of blijvende tekortkoming van de huurder van een sociale huurwoning m.b.t. zijn verplichtingen. Een schending van art. 92, § 3, eerste lid, 1o Vlaamse Wooncode wordt gelijkgesteld met een ernstige tekortkoming.

Krachtens art. 33, § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode zegt de verhuurder de huurovereenkomst op in volgende gevallen: 3o als de huurder ernstig of blijvend tekortkomt aan de verplichtingen vermeld in art. 92, § 3 Vlaamse Wooncode.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de verhuurder de huurovereenkomst betreffende een sociale woning slechts kan opzeggen op grond van tekortkomingen door de huurder aan de bepalingen van art. 92, § 3 Vlaamse Wooncode die ernstig of blijvend zijn en dat een gewijzigde bewonerssamenstelling die onmiddellijk aan de verhuurder werd medegedeeld niet van rechtswege een ernstige tekortkoming oplevert op grond waarvan de verhuurder de huurovereenkomst kan beëindigen.

3. De appelrechters die de huurovereenkomst ontbonden verklaren op de enkele grond dat de eiseres in strijd met art. 2 van de huurovereenkomst inzake de bewonerssamenstelling dat zij als een essentieel beding beschouwt, het pand mede liet bewonen door haar zuster en haar kind, terwijl de eiseres had aangevoerd dat zij die wijziging in de bewonerssamenstelling aan de verweerster had ter kennis gebracht, zonder na te gaan of er sprake was van een ernstige en blijvende tekortkoming aan de verplichtingen vermeld in art. 92, § 3 Vlaamse Wooncode, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Noot: 

Tijdschrift voor Belgische Burgerlijk Recht [TBBR] HUBEAU, Bernard; VANDROMME, Tom; Noot 'De ontbinding van een sociale huurovereenkomst wegens ernstige en/of blijvende tekortkoming van de huurder' 2016, nr. 7, p. 405-411.

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 23/04/2018 - 16:38
Laatst aangepast op: do, 10/05/2018 - 23:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.