-A +A

Geluidsoverlast café

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
woe, 22/12/1993

Art. 11 van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder strafbaar stelt strafbaar hij die inrichtingen of toestellen onder zich heeft welke wegens nalatigheid of gebrek aan vooruitzicht van zijnentwege aan de oorsprong liggen van een door de Koning verboden vorm van lawaai.

Het «onder zich hebben» (détenir) moet worden verstaan als het bezit, zowel in de juridische betekenis van het woord als de loutere materiële detentie;

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
1996-1997
Pagina: 
500
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

R.

Overwegende dat beklaagde ten tijde van de feiten de uitbater was van een openbare inrichting, nl. van het studentencafé Zuidpool, en de vaststellingen aldaar uitwijzen dat de geproduceerde muziek electronisch werd versterkt door een versterker, en verspreid door boxen aan de muur;

Overwegende dat beklaagde niet betwist dat op de vermelde data de muziekinstallatie in het café een geluidsniveau in de buurt veroorzaakte dat hoger lag dan de toegelaten norm en derhalve aan de oorsprong lag van een door de Koning verboden vorm van lawaai;

Overwegende dat beklaagde aanvoert dat hij niet strafrechtelijk verantwoordelijk is daar hij niet aanwezig was in het café op het ogenblik dat de inbreuken werden vastgesteld;

Overwegende dat inderdaad blijkt dat beklaagde niet aanwezig was op het ogenblik van de inbreuken doch dat hij uitlegt dat hij iemand aanstelde om achter de toog te staan en de zaak in het oog te houden terwijl hij ging eten;

Overwegende dat art. 11 van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder strafbaar stelt hij die inrichtingen of toestellen onder zich heeft welke wegens nalatigheid of gebrek aan vooruitzicht van zijnentwege aan de oorsprong liggen van een door de Koning verboden vorm van lawaai; dat het «onder zich hebben» (détenir) moet worden verstaan als het bezit, zowel in de juridische betekenis van het woord als de loutere materiële detentie;

Overwegende dat deze interpretatie wordt bevestigd door art. 1, 3° van deze kaderwet die de Koning machten verleent tot het nemen van maatregelen bij de invoer, fabricage, uitvoer, doorvoer, vervoer, te koop aanbieden, verkoop, afstand, wederverkoop, installatie en gebruik van toestellen, inrichtingen en voorwerpen die bepaalde soorten van lawaai veroorzaken of kunnen veroorzaken; dat bovendien deze exemplatieve opsomming aangeeft dat de wetgever een zeer ruime werkingssfeer heeft willen geven aan de wet waarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen juridisch bezit of loutere feitelijke detentie (zie Memorie van Toelichting en advies Raad van State, Parl. St. Kamer, 1970-71, 1072/1 en 1072/5);

Overwegende dat beklaagde als uitbater van het café ongetwijfeld het bezit had van de muziekinstallatie van het café;

Overwegende dat beklaagde inroept dat hem geen nalatigheid of gebrek aan vooruitzicht kan worden verweten daar hij vele aanpassingswerken liet uitvoeren aan het café om de geluidshinder weg te werken voor de medebewoners van het oude en slecht geïsoleerde pand; dat hij bovendien een manuele begrenzer liet aanbrengen op de volumeknop;

Overwegende dat uit de vaststellingen en metingen blijkt dat de manuele begrenzer bestaat uit een streepje op de schaal van de volumeknop en dat, met inachtname van deze begrenzing, de muziek binnen de wettelijke normen blijft;

Overwegende dat de nalatigheid en het gebrek aan vooruitzicht van beklaagde nochtans hierin bestaat dat hij geen onwrikbare begrenzer op de volumeknop heeft aangebracht, daar hij moest weten dat een loutere aanduiding op de volumeknop geen afdoende waarschuwing zou zijn voor de verschillende jonge personen die hij aanstelde om tijdens zijn korte afwezigheden het café te beheren;

NOOT — Zie ook Hof Antwerpen, 19 december 1991, R.W., 1991-92, 854 en L. De Schepper, Nachtlawaai in Commentaar Strafrecht.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 12/10/2017 - 18:00
Laatst aangepast op: di, 01/05/2018 - 14:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.