-A +A

Geestesgestoorde en iemand die daden niet onder controle heeft kan geen opzettelijke fout plegen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 12/02/2008
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2010-2011
Pagina: 
284
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV M.V. t/ M.S. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 juni 2007.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van art. 149 Grondwet, art. 1382 e.v. B.W., art. 8, eerste lid, Wet Landverzekeringovereenkomst: het is niet omdat toepassing wordt gemaakt van art. 71 Sw. dat de dader niet wetens en willens heeft gehandeld.

2. Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt in de betekenis van art. 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde wetens en willens een daad stelt of zich ervan onthoudt en zijn risciodragende handelwijze een redelijkerwijze voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt.

3. De omstandigheid dat de rechter oordeelt dat een schadeverwekkend feit ten laste van de beklaagde bewezen is, maar dat deze zich, op het ogenblik dat hij dat feit pleegt, in een ernstige staat van geestesstoornis bevindt die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden, zodat de rechter die beklaagde op grond van de in art. 71 Sw. bepaalde schulduitsluitingsgrond vrijspreekt, sluit volstrekt uit dat de vrijgesproken dader «het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt», in de zin als bedoeld in art. 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

...

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 16/10/2010 - 12:53
Laatst aangepast op: di, 10/12/2013 - 16:11

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.