-A +A

Geen vordering mogelijk op eenzijdig verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in een vereniging van mede-eigenaars

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
vri, 08/01/2016

Geen vordering op eenzijdig verzoekschrift kan worden ingesteld tenzij de wet hierin voorziet.

De procedure op eenzijdig verzoekschrift kan niet de regel zijn, omdat de geviseerde wederpartij niet wordt uitgenodigd om verweer te voeren, zodat uitzondering wordt gemaakt op het principe van het recht van verdediging en de daaraan eigen tegenspraak, die in een rechtsstaat beginselen van een behoorlijke rechtsbedeling uitmaken. Het recht van verdediging, zoals dat voortvloeit uit art. 6 EVRM, staat er evenwel niet aan in de weg dat in het geval van volstrekte noodzakelijkheid een procedure op eenzijdig verzoekschrift wordt ingesteld, op voorwaarde dat de wet in een dergelijke procedure voorziet en dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om ter vrijwaring van hun rechten tegenspraak te voeren.

Het respect voor het recht van verdediging sluit niet uit dat zich uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen of omstandigheden van volstrekte noodzaak waarin de tegenspraak niet in de onmiddellijke beginfase van de procedure dient te worden gerealiseerd. Overeenkomstig art. 1033 Ger.W. kan al wie niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak op eenzijdig verzoekschrift is tussengekomen, derdenverzet doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
435
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

J. De M. en M.C. C.

De verzoekers zetten uiteen dat zij eigenaars zijn in het appartementsgebouw residentie (...) van: a) de onverdeelde helft in volle eigendom in (...); b) de geheelheid in volle eigendom in het appartement (...).

Verzoekende partijen zetten uiteen dat zich binnen de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw residentie (...) stedenbouwkundige en financiële problemen voordoen die dringend zouden moeten worden verholpen. Bovendien menen zij dat de zittende syndicus de problemen niet kan oplossen (...).

De procedure op eenzijdig verzoekschrift kan niet de regel zijn, omdat de geviseerde wederpartij niet wordt uitgenodigd om verweer te voeren, zodat uitzondering wordt gemaakt op het principe van het recht van verdediging en de daaraan eigen tegenspraak, die in een rechtsstaat beginselen van een behoorlijke rechtsbedeling uitmaken. Het recht van verdediging, zoals dat voortvloeit uit art. 6 EVRM, staat er evenwel niet aan in de weg dat in het geval van volstrekte noodzakelijkheid een procedure op eenzijdig verzoekschrift wordt ingesteld, op voorwaarde dat de wet in een dergelijke procedure voorziet en dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om ter vrijwaring van hun rechten tegenspraak te voeren. Het respect voor het recht van verdediging sluit niet uit dat zich uitzonderlijke omstandigheden kunnen voordoen of omstandigheden van volstrekte noodzaak waarin de tegenspraak niet in de onmiddellijke beginfase van de procedure dient te worden gerealiseerd. Overeenkomstig art. 1033 Ger.W. kan al wie niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak op eenzijdig verzoekschrift is tussengekomen, derdenverzet doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt (vgl. Cass. 14 januari 2005, AR C.02.0221.N, Arr.Cass. 2005, 77).

In eerste instantie kan een vordering enkel bij eenzijdig verzoekschrift worden ingesteld indien de wet in een dergelijke procedure voorziet. Verzoekende partijen voeren geen enkele wettelijke grondslag aan die de toevlucht tot een procedure voor de vrederechter op eenzijdig verzoekschrift, met het oog op de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder die zal handelen in de plaats van een vereniging van mede-eigenaars, kan verantwoorden. De wet voorziet niet in die procedure. De vordering ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift in een geval dat niet door de wetgever werd geregeld, is ontoelaatbaar (vgl. Cass. 29 januari 2009, Arr.Cass. 2009, 301).

De door verzoekende partijen aangevoerde middelen hoeven derhalve niet verder te worden onderzocht.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 05/11/2016 - 18:52
Laatst aangepast op: za, 05/11/2016 - 18:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.