-A +A

Geen BTW op rechtsplegingsvergoeding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
maa, 26/05/2014

Op de rechtsplegingsvergoeding is geen BTW verschuldigd.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
1076
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Politierechtbank Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

8e Kamer – 26 mei 2014

NV V. t/ M.M. en B.D.

...

In de dagvaarding betoogt eiseres dat art. 1022 Ger.W. zou worden miskend mocht blijken dat bij toekenning van de rechtsplegingsvergoeding door eiseres 21% btw zou moeten worden betaald dan wel dat de advocaat van de in het gelijk gestelde partij 21% minder zou ontvangen (respectievelijk rechtsplegingsvergoeding exclusief dan wel inclusief btw). Eiseres vraagt in de dagvaarding dat ofwel de rechtbank zou zeggen dat bij betaling van deze rechtsplegingsvergoeding aan de advocaat van de in het gelijk gestelde partij op deze door hem ontvangen rechtsplegingsvergoeding geen btw verschuldigd is, dan wel, in tegenovergesteld geval, dat de in het ongelijk gestelde partij tot betaling van die btw gehouden is. In het beschikkend gedeelte van haar dagvaarding vraagt eiseres dat de rechtbank zou zeggen dat op de door de advocaat van de in het gelijk gestelde partij ontvangen rechtsplegingsvergoeding geen btw verschuldigd is en, bij ontstentenis daaraan, dat de in het ongelijk gestelde partij zou worden veroordeeld tot de rechtsplegingsvergoeding, vermeerderd met 21% btw.

De rechtbank kan op dat verzoek niet ingaan.

Allereerst herinnert de rechtbank eraan dat de kosten geen deel uitmaken van de vordering. Bepaalde principes betreffende de schadebegroting zijn op de kosten als zodanig niet van toepassing.

Vervolgens bepaalt art. 1022 Ger.W. dat de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Het gaat dus niet om een integrale vergoeding die een volledige dekking van de kosten en het ereloon biedt (I. Samoy en V. Sagaert, “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat”, RW 2007-08, p. 674, nr. 30).

Die rechtsplegingsvergoeding komt toe aan de partij en niet aan haar raadsman, tenzij in hun onderlinge verhouding anders zou overeengekomen zijn (I. Samoy en V. Sagaert, o.c., RW 2007-08, nr. 32).

Wellicht is het dat wat eiseres bedoelt. In de mate dat de raadsman de rechtsplegingsvergoeding in overeenkomst met eiseres als honorarium zou behouden, zou het nettobedrag in zijn voordeel kleiner worden door de btw die hij op dat honorarium zou moeten afdragen. Maar het doet geen afbreuk aan het gegeven dat in de verhouding tussen de procespartijen de rechtsplegingsvergoeding een door de wet bepaalde forfaitaire tegemoetkoming is die niet het karakter van ereloon heeft. Er bestaat derhalve geen wettelijke basis om op die rechtsplegingsvergoeding btw toe te kennen.

Daarenboven is de btw essentieel een belasting, die weliswaar op de haar eigen wijze via het economisch verkeer wordt geïnd, maar die – mocht de rechtbank btw op de rechtsplegingsvergoeding toekennen – niet door eiseres of haar raadsman zou mogen behouden blijven, maar uiteindelijk aan de fiscus moet toekomen.

Beslissen dat er op het als ereloon aangewende bedrag van de rechtsplegingsvergoeding geen btw zou verschuldigd zijn, komt de rechtbank contra legem voor, nog afgezien van de vraag naar de tegenwerpelijkheid van een dergelijk onderdeel van de beslissing aan de fiscus ...

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 03/03/2015 - 16:45
Laatst aangepast op: wo, 22/11/2017 - 14:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.