-A +A

Gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State van een reglementair besluit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
woe, 19/11/2014
A.R.: 
229.211

Een reglementair besluit is n beginsel één en ondeelbaar. Dit impliceert dat wanneer de Raad van State heeft vastgesteld dat in een ontvankelijk annulatieberoep een gegrond middel wordt aangevoerd, hij in beginsel het bestreden besluit in zijn geheel vernietigt. Wanneer, in afwijking van het voornoemde beginsel wordt overgegaan tot een gedeeltelijke vernietiging van het bestreden besluit, moet aan twee voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moet blijken dat de gedeeltelijke vernietiging aan de verzoeker volledige genoegdoening geeft in het licht van het door hem aangevoerde belang. Vervolgens moet komen vast te staan dat het vernietigde gedeelte kan worden afgesplitst van de rest van het bestreden besluit en dat de overheid ook, afgezien van het afgesplitste gedeelte, voor het overige dezelfde beslissing zou hebben genomen. Er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat de Raad van State zich op het domein van de beleidsuitoefening van de betrokken overheid zou begeven en zou overgaan tot hervorming van het besluit waarvan het betreffende gedeelte een onlosmakelijk onderdeel is, omdat het bestreden besluit voor het overige hoe dan ook zou blijven bestaan.

Er dient derhalve eerst nagegaan te worden of de gedeeltelijke vernietiging tegemoetkomt aan het belang van de verzoekende partijen en pas daarna of dit gedeelte afsplitsbaar is van de rest.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
1543
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

T.D. e.a. t/ Belgische Staat, minister van Binnenlandse Zaken

Arrest nr. 229.211

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 22 april 2013, strekt tot de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 “tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteurs van politie”.

...

VI. Heropening van het debat

13. Het bestreden besluit is een reglementair besluit. Het is derhalve in beginsel één en ondeelbaar. Dit impliceert dat wanneer de Raad van State heeft vastgesteld dat in een ontvankelijk annulatieberoep een gegrond middel wordt aangevoerd, hij in beginsel het bestreden besluit in zijn geheel vernietigt. Wanneer, in afwijking van het voornoemde beginsel wordt overgegaan tot een gedeeltelijke vernietiging van het bestreden besluit, moet aan twee voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moet blijken dat de gedeeltelijke vernietiging aan de verzoeker volledige genoegdoening geeft in het licht van het door hem aangevoerde belang. Vervolgens moet komen vast te staan dat het vernietigde gedeelte kan worden afgesplitst van de rest van het bestreden besluit en dat de overheid ook, afgezien van het afgesplitste gedeelte, voor het overige dezelfde beslissing zou hebben genomen. Er anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat de Raad van State zich op het domein van de beleidsuitoefening van de betrokken overheid zou begeven en zou overgaan tot hervorming van het besluit waarvan het betreffende gedeelte een onlosmakelijk onderdeel is, omdat het bestreden besluit voor het overige hoe dan ook zou blijven bestaan.

Er dient derhalve eerst nagegaan te worden of de gedeeltelijke vernietiging tegemoetkomt aan het belang van de verzoekende partijen en pas daarna of dit gedeelte afsplitsbaar is van de rest.

14. Het auditoraat bevindt in het verslag het eerste middel gegrond en stelt de nietigverklaring voor van art. 4 van het bestreden besluit “in zoverre het aan art. 1 en 2 van hetzelfde besluit terugwerkende kracht verleent tot 1 oktober 2012”.

Eerste verzoeker betoogt in het inleidende verzoekschrift dat het geen enkele twijfel lijdt dat hij een persoonlijk belang heeft en dat het “koninklijk besluit [...] een drastische wijziging in[houdt] van [zijn] pecuniaire rechten zowel in het verleden als in de toekomst. Het KB creëert een toestand met nadelige gevolgen voor de rechtspositie van verzoeker [...]”. Uit deze passus leidt de Raad van State af dat minstens eerste verzoeker acht dat hij een belang heeft bij de hele vernietiging van het bestreden besluit.

Uit het verslag noch uit de procedurestukken blijkt of voldaan is aan de hiervoor gestelde voorwaarden om af te wijken van het ondeelbaar karakter van een reglementair besluit en om over te gaan tot de gedeeltelijke nietigverklaring van het bestreden besluit. Dit doet voor de Raad van State ambtshalve de vraag rijzen of, in het licht van wat minstens de eerste verzoeker inzake zijn belang heeft uiteengezet in het verzoekschrift, de door het auditoraat voorgestelde gedeeltelijke vernietiging aan de verzoekers volledige genoegdoening geeft in het licht van het door hem aangevoerde belang en zo ja, of de akte splitsbaar is. Aangezien dit een element betreft dat ertoe strekt de beslechting van het geschil te beïnvloeden en dit niet het voorwerp is geweest van een contradictoir debat, houdt het recht op tegenspraak in dat de partijen hierover debat moeten kunnen voeren (zie mutatis mutandis: EHRM 16 februari 2006, Prikyan en Angelova t/ Bulgarije, punt 42; EHRM 5 september 2013, ÄŒepek t/ Tsjechische Republiek, punt 45).

15. Daarom is er aanleiding tot het bevelen van een aanvullend onderzoek wat het belang van de verzoekende partijen betreft bij de hele nietigverklaring van het bestreden besluit en tot het onderzoek van de overige middelen van het beroep.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 27/05/2015 - 09:52
Laatst aangepast op: wo, 27/05/2015 - 09:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.