-A +A

GASboete en vereiste tegenspraak

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Vilvoorde
Datum van de uitspraak: 
don, 05/09/2013

De gemeentelijke administratieve sancties zijn bedoeld voor het publiek in het algemeen en hebben een repressieve bedoeling. Er bestaat dan ook geen betwisting over dat ze van strafrechtelijke aard zijn in de zin van art. 6 van het EVRM (L. De Geyter, Een mensenrechtelijke benadering van het fenomeen van de bestuurlijke sanctie. Een analyse van de rechtspraak van het Arbitragehof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in M. Santens (ed.), Gewapend bestuur, in Reeks Tegenspraak ~ Cahier 24, Die Keure, 2005, 107-115; Pol. Brugge 28 juni 2012, 12Al53; Pol. Brugge 10 mei 2012, 12A76)

Bij het nemen van een beslissing die leidt tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, moeten zodoende de rechten van verdediging worden geëerbiedigd.

De rechtbank stelt vast dat in de bestreden beslissing verwezen wordt naar vaststellingen verricht door politiemensen in burger, die echter niet in het proces-verbaal staan opgenomen en dus ook niet ter kennis werden gebracht aan appellant. Er kon dus geen tegenspraak worden gevoerd over deze vaststellingen. Deze vaststellingen bevinden zich ook niet in het dossier, meegedeeld door geïntimeerde.
 

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2013/287
Pagina: 
664
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

Inzake:

D.J., [ ... ] Appellant

tegen:

Gemeente Zaventem [ ... ] Geïntimeerde

[ ... ]

1. VOORWERP VAN DE PROCEDURE.

De heer J.D. heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van 13 september 2012, genomen door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente Zaventem, waarbij hem een gemeentelijke administratieve sanctie werd opgelegd.

[ ... ]

4. BESPREKING

4.1. Feiten en beoordelingselementen.

Voor de feiten kan verwezen worden naar de inhoud van de brief van geïntimeerde toegezonden aan appellant op 2 mei 2012, waarin werd verwezen naar de inhoud van het proces-verbaal [ ... ] van 15/04/2012 opgesteld door Hans Morren, officier van Gerechtelijke Politie:

Op 15 april2012 vindt te Zaventem, Nationale luchthaven Brussel Nationaal, in de vertrekhal, een manifestatie plaats betreffende het feit dat er personen worden geweigerd op vluchten met als eindbestemming Tel-Aviv.

Tijdens de manifestatie wordt de normale werking van de check-in balies en bepaalde infobalies verstoord, wordt de bagagetransportband bezet en wordt de doorgang aan de grenscontroleboxen versperd.

De opsteller spreekt één van de organisatoren, zijnde D.J., gedurende de acties meermaals aan. Aan de heer D.J. wordt meermaals gevraagd een einde te maken aan de actie opdat de openbare rust kan terugkeren en de normale werking van de luchthaven kan gevrijwaard worden. Op geen enkel ogenblik gaat de heer D.J. in op de verzoeken van de opsteller.

De sanctionerend ambtenaar van de gemeente Zaventem achtte de feiten bewezen en op grond van artikel 5 van de gemeentelijke administratieve codex van 30 mei 2006 werd aan appellant in de beslissing genomen op 13 september 2012 een administratieve geldboete opgelegd van 100,00 euro.

Tegen deze beslissing werd door appellant beroep aangetekend.

4.2. Bespreking

In conclusie en tijdens de pleidooien, betwist de heer J.D. dat hij de organisator van de actie op de luchthaven was.

In de bestreden beslissing van 13 september 2012 wordt hieromtrent ondermeer het volgende gezegd:

"Uit het observeren van de gedragingen van de heer D. en de informatie hieromtrent ingezameld door de politiemensen in burger bevestigde de rol van organisator welke hij heeft opgenomen door de oproep tot protest."

In het aanvankelijk proces-verbaal nr. [ ... ] van 15.04.2012 wordt nergens melding gemaakt van mogelijke vaststellingen verricht door politiemensen in burger.

De gemeentelijke administratieve sancties zijn bedoeld voor het publiek in het algemeen en hebben een repressieve bedoeling. Er bestaat dan ook geen betwisting over dat ze van strafrechtelijke aard zijn in de zin van art. 6 van het EVRM (L. De Geyter, Een mensenrechtelijke benadering van het fenomeen van de bestuurlijke sanctie. Een analyse van de rechtspraak van het Arbitragehof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in M. Santens (ed.), Gewapend bestuur, in Reeks Tegenspraak ~ Cahier 24, Die Keure, 2005, 107-115; Pol. Brugge 28 juni 2012, 12Al53; Pol. Brugge 10 mei 2012, 12A76)

Bij het nemen van een beslissing die leidt tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, moeten zodoende de rechten van verdediging worden geëerbiedigd.

De rechtbank stelt vast dat in de bestreden beslissing verwezen wordt naar vaststellingen verricht door politiemensen in burger, die echter niet in het proces-verbaal staan opgenomen en dus ook niet ter kennis werden gebracht aan appellant. Er kon dus geen tegenspraak worden gevoerd over deze vaststellingen. Deze vaststellingen bevinden zich ook niet in het dossier, meegedeeld door geïntimeerde.

De rechtbank dient toe te zien op het wettelijk karakter van de genomen beslissing.

Door zich te hebben gesteund op feitelijke gegevens, die niet terug te vinden zijn in het aanvankelijk proces-verbaal en waaromtrent geen tegenspraak werd gevoerd, heeft de sanctionerend ambtenaar van de gemeente Zaventem de rechten van verdediging miskend. ( Cass. 13 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89,599)

Uit artikel 6, 51 EVRM vloeit voort dat de procespartijen alle stukken en alle argumentaties die de beslissing van de rechter kunnen beïnvloeden, moeten kunnen tegenspreken (Cass.14 januari 2005, AR C.02.221.N)

De miskenning van het recht van verdediging leidt tot de nietigheid van de genomen beslissing.

Het beroep is derhalve gegrond.

[ ... ]

DE RECHTBANK[...]

Verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond.

Vernietigt de door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente Zaventem op 13 september 2012 genomen beslissing met referte 20121028.

[ ... ]

Noot: Tom, Decaigny, Tegenspraak bij gemeentelijke administratieve sancties, NLW 2013/287, p. 665

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 18/09/2014 - 21:20
Laatst aangepast op: do, 18/09/2014 - 21:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.