-A +A

Fraus omnia corrumpit vergt bedrog met inzicht tot verrijking of te schaden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 16/11/2015
A.R.: 
S.14.0097.F

Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit verbiedt elk bedrog of elke oneerlijkheid met het oogmerk om te schaden of winst te behalen; daaruit volgt dat om de oneerlijke handeling als bedrog aan te merken, deze moet zijn begaan om te schaden of winst te behalen; het middel dat ervan uitgaat dat het volstaat dat de oneerlijke handeling opzettelijk is en zodoende schaadt, faalt naar recht.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

Nr. S.14.0097.F
C.D.,
tegen
SOCIAAL FONDS VOOR WERKLIEDEN VAN DE ONDERNEMINGEN DER OPENBARE EN SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN EN AUTOCAR-DIENSTEN.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Luik van 23 november 2011.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Middel

1. Het niet bestreden arrest van 23 februari 2011 "oordeelt [...] de door de verweerder begane fout [...] wegens laattijdige mededeling, in aanmerking te moeten nemen" omdat hij, hoewel hij "sinds eind 1998 op de hoogte was van het bestaan en de inwerkingtreding van die collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998 die de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1996 vanaf 1 januari 1999 opheft", in een conclusie voor de eerste rechter betoogd heeft dat hij het individuele document met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1996 niet kon overleggen. Het oordeelt dat "de verweerder zodoende de eiser en de eerste rechter bedroog, die kennelijk niet op de hoogte waren van het bestaan van de nog niet gepubliceerde collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1998" , dat het gaat om "een intellectuele oneerlijkheid en een ernstig verzuim aan de loyauteitsplicht, een houding die als een tergende en roekeloze verdediging kan worden aangemerkt" en beveelt de heropening van het debat om de partijen toe te laten standpunt in te nemen over "de kwalificatie van die fout".

Het arrest van 23 februari 2011 dat de partijen uitnodigt om het debat te voeren over de kwalificatie van de fout, oordeelt niet, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, dat de verweerder een opzettelijke fout heeft begaan en zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog.

2. Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit verbiedt elk bedrog of elke oneerlijkheid met het oogmerk om te schaden of winst te behalen.

Daaruit volgt dat om de oneerlijke handeling als bedrog aan te merken, deze moet zijn begaan om te schaden of winst te behalen.

Het middel dat ervan uitgaat dat het volstaat dat de oneerlijke handeling vrijwillig is en zodoende schade veroorzaakt, faalt naar recht.

En de vermeende schending van de artikelen 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek, is volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van het voornoemde algemeen rechtsbeginsel.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer in openbare terechtzitting van 16 november 2015

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 08/05/2017 - 16:58
Laatst aangepast op: ma, 08/05/2017 - 16:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.