-A +A

Fout sluit burenhinder niet uit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 11/02/2016

De vordering wegens burenhinder gebaseerd op art. 544 BW veronderstelt een abnormale hinder veroorzaakt door een daad, verzuim of gedraging die aan de buur toerekenbaar is.

De omstandigheid dat deze daad, dit verzuim of deze gedraging als foutief kan worden bestempeld, verhindert de toepassing van art. 544 BW niet.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1459
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Vennootschap naar Duits recht AG H.-G. I.V. t/ NV R. en NV A.B.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 6 februari 2014.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

...

6. De vordering wegens burenhinder gebaseerd op art. 544 BW veronderstelt een abnormale hinder veroorzaakt door een daad, verzuim of gedraging die aan de buur toerekenbaar is.

7. De omstandigheid dat deze daad, dit verzuim of deze gedraging als foutief kan worden bestempeld, verhindert de toepassing van art. 544 BW niet.

8. De appelrechters die oordelen dat, aangezien de eerste verweerster een fout heeft begaan die aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van de brand en er geen sprake is van een niet-foutieve maar aan haar toerekenbare gedraging, de vorderingen van de eerste in gemeenverklaring opgeroepen partij en van de eiseres, in de mate dat zij gebaseerd zijn op art. 544 BW, ongegrond zijn, voegen aan de toepassing van art. 544 BW een voorwaarde toe die deze bepaling niet bevat.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

9. Krachtens art. 1382 en 1383 BW is degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.

10. Bij zaakschade heeft het slachtoffer recht op de vervangingswaarde van zijn vernielde zaak. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is om zich een soortgelijke zaak aan te schaffen. De vervangingswaarde is gelijk aan de werkelijke waarde van de vernielde zaak.

11. Het middel dat ervan uitgaat dat het slachtoffer recht heeft op een vergoeding bepaald op grond van de nieuwwaarde van de beschadigde zaak wanneer hij zich geen soortgelijke zaak met eenzelfde graad van vetusteit kan aanschaffen, faalt naar recht.

12. Voor het overige is het middel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van art. 1382 BW en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Noot: 

Onder de publicatie van dit arrest in het RW: Dorothy Gruyaert, De foutaansprakelijkheid en de leer van de burenhinder: water en vuur?

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 08/03/2017 - 12:24
Laatst aangepast op: wo, 08/03/2017 - 12:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.