-A +A

Ereloon advocaat forfaitaire kost voor de opening van een advocatendossier is niet ongebruikelijk

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
woe, 22/02/2017

Een bedrag van 85 euro voor het openen van het dossier is niet ongebruikelijk.
 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
835
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

BVBA V. t/ NV De V.V.

De partijen zijn het erover eens dat een advocaat zelf zijn kosten en ereloon begroot overeenkomstig art. 459 Ger.W. en dat dit een partijbeslissing is.

De rechter mag in geval van betwisting zich niet in de plaats stellen van de advocaat. Hij kan hoogstens marginaal toetsen, rekening houdende met de door de advocaat verstrekte verantwoording, of de kosten- en ereloonstaat gematigd billijk is.

Eiseres heeft in beide dossiers een schriftelijke kosten- en ereloonstaat opgesteld. Verweerster betwist alleen het gevraagde forfaitair bedrag van 85 euro voor het openen van het dossier en het aanrekenen van alle gepresteerde uren aan eenzelfde tarief van 135 euro.

Volgens verweerster zijn de helft van de gepresteerde uren voor verplaatsing en wachttijd op de rechtbank. Deze uren zouden volgens verweerster hoogstens aan de helft van het uurtarief mogen worden aangerekend. Op grond waarvan slechts de helft van de uren in aanmerking komt voor het volledige tarief, bewijst verweerster niet.

De rechtbank oordeelt dat de door eiseres gevorderde bedragen niet onredelijk zijn. Een bedrag van 85 euro voor het openen van het dossier lijkt niet ongebruikelijk.

Het ontgaat de rechtbank volkomen waarom voor verplaatsing en wachttijd slechts de helft van het uurtarief van 135 euro zou mogen worden aangerekend, temeer daar het aangerekende uurtarief niet exorbitant is. Ook deze uren worden immers gepresteerd in het kader van de verdediging van de belangen van de cliënt. Het zijn uren die de advocaat niet kan besteden aan andere zaken.

De rechtbank oordeelt dat de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties niet van toepassing is. Eiseres is geen handelaar en haar prestaties hebben geen handelskarakter.

De rechtbank herleidt de gevorderde interesten tot de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de dagvaarding en verwerpt het gevorderde schadebeding.

...

Noot: 

In 2001 werd een uurloon van 100 euro algemeen aanvaard.
In 2012 werd een uurloon van 125 euro tot 140 euro euro als algemeen aanvaard aanzien.
In 2018 werd het uurloon van 150 tot 175 euro + BTW als algemeen aanvaard aanzien.
In gespecialiseerde materies en in materies waarbij op specialisten een beroep werd gedaan evenals in zaken met hoogste prioriteit worden deze tarieven geregeld verhoogd met een supplement van 50 tot 100%.

De advocaat begroot bij partijbeslissing zijn ereloon, behoudens andersluidende voorafgaande afspraken. De rechter kan bij een eventuele betwisting een kennelijk overdreven ereloon verminderen maar ter zake zijn er geen vaste tarieven of een vast tarievenboek aan de hand waarvan u een advocaat kan verplichten om te laten werken. Indien een voorafgaande ereloonovereenkomst werd opgesteld is deze niet onderworpen aan het marginale toetsingsrecht van de rechter.

Inkomende briefwisseling brengt kosten mee die bestaan uit de administratieve verwerking mede, die kan begroot worden op 2,5 tot 4 euro.

Wanneer een brief, fax  of een mailbericht binnen komt op een professioneel kantoor wordt zending  niet alleen geopend, maar wordt onmiddellijk de brief in het computersysteem ingebracht. Voor zover de brief niet voorzien is van een referentie, wordt op het secretariaat de referentie aangebracht aan het dossier. Het dossier wordt dan manueel uit het klassement gehaald. Er wordt nagezien wie de verantwoordelijke is voor het dossier. Hiertoe leest het secretariaat oppervlakkig de briefwisseling. Hierna volgt de lectuur van de brief door de behandelende advocaat waarbij de brief wordt opgeslagen in digitale systemen die eveneens gebackupped worden in een archiefsysteem. Het ICT-park voor de behandeling van een gemiddelde van 7.000 dossiers, waarvan 1.500 actieve dossiers, kost ongeveer alleen al een kleine 10.000 € per jaar. Hetgeen wij in rekening brengen is niets meer en niets minder dan de kostprijs hiervan.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 14/01/2018 - 11:55
Laatst aangepast op: zo, 14/01/2018 - 12:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.