-A +A

Eenzijdige verkoopbelofte onherroepelijk

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 09/01/1975

Ofschoon de verkoopbelofte voor de belover slechts een verbintenis om iets te doen ten gevolge heeft, is de koop voltrokken als de begunstigde van zijn optierecht gebruikt maakt, zelfs indien in de belofte voor de overdracht van de eigendom van het goed een termijn is vastgesteld.

De eenzijdige verkoopbelofte verbindt onherroepelijk de belover tot uitvoering van de verkoop, indien de begunstigde zijn wil te kennen geeft te kopen, voor zover er tussen de partijen overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs. ( Artt. 1582, 1583 en 1589 B.W. )

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek
Artikel 1582. Koop is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen.
Hij kan bij authentieke of bij onderhandse akte worden aangegaan.

Art. 1583. Hij is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.

Art. 1584. Koop kan worden aangegaan hetzij eenvoudig, hetzij onder een opschortende of onder een ontbindende voorwaarde.
Hij kan ook twee of meer alternatieve zaken tot voorwerp hebben.
In al die gevallen worden de gevolgen van de koop geregeld naar de algemene beginselen van de overeenkomsten.

Art. 1585. Wanneer koopwaren niet bij de hoop, maar bij het gewicht, het getal of de maat verkocht zijn, is de koop nog niet voltrokken, in die zin dat het risico van de verkochte zaken voor de verkoper blijft totdat zij zijn gewogen, geteld of gemeten; maar de koper kan ofwel de levering ervan eisen, ofwel, in geval van niet-uitvoering van de verbintenis, schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat.

Art. 1586. Wanneer echter de koopwaren bij de hoop verkocht zijn, is de koop voltrokken, hoewel de koopwaren nog niet zijn gewogen, geteld of gemeten.

Art. 1587. Ten aanzien van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven alvorens ze te kopen, is er geen koop zolang de koper die niet heeft geproefd en aanvaard.

Art. 1588. Koop op proef wordt altijd vermoed te zijn aangegaan onder een opschortende voorwaarde.
 
Art. 1589. Verkoopbelofte geldt als koop, wanneer er wederzijdse toestemming van de partijen is omtrent de zaak en omtrent de prijs.


Publicatie
tijdschrift: 
juridat
Noot: 

• Conclusie van advocaat-generaal Janssens de Bisthoven, Cass., 12 december 1991, A.R. nr. 8929 ( Bull. en Pas., 1992, I, Nr. 198)
D.S., opm., Rev. not. belge, 1992, blz. 107.

• CARETTE, Ann, Het door toeval tenietgaan van de zaak die het voorwerp uitmaakt van een eenzijdige verkoopbelofte, voor het uitoefenen van de optie, R.W., 1992-1993, 217.

• GLANSDORFF, François, 'La subrogation du créancier dans les droits du débiteur en cas de perte de la chose due (art. 1303 du Code civil), spécialement dans l'hypothèse de la promesse de vente', R.C.J.B., 1994, p. 7;

• REVUE DU NOTARIAT BELGE (1971-) D.S. 1992(P.107)

• REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE GLANSDORFF,FRANCOIS 1994(P.7)

• RECHTSKUNDIG WEEKBLAD CARETTE,A. 1992(93)(P.217-221)

• REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE GLANSDORFF,F. 1994(P.11)

• REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE null 1994(P.7)

• REV JUR LIEGE MONS BRUXELLES null 1993(P.1320)

• PASICRISIE BELGE JANSSENS DE BISTHOVEN,A.G. 1992(I,P.284)

• ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE null 1991(92)(P.336)

• PASICRISIE BELGE null 1992(I,P.284)

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 07/02/2018 - 16:46
Laatst aangepast op: vr, 30/03/2018 - 18:10

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.