-A +A

Dreigen met zelfmoord is geen strafbare bedreiging

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
maa, 13/06/2016

Aankondiging van zelfmoord (zelfdoding) is geen dreiging met een aanslag op personen waarop een criminele straf is gesteld. Aldus kan de dreiging of ankondiging van zelfmoord (zelfs wanneer aan bepaalde eisen niet wordt voldaan) niet worden beschouwd als een dreiging met een aanslag op personen in de zin van de strafwet.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
428
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Openbaar ministerie en S.A. t/ F.P.

...

Wat de telastleggingen A en C in de zaak met referte I betreft, stelt het hof vast dat de beklaagde P.F. in de desbetreffende misdrijfperiode verschillende sms-berichten heeft gestuurd naar de burgerlijke partij A.S. met een bedreigende inhoud, waaronder de volgende berichten, die door het hof bij wijze van voorbeeld worden geciteerd:

– «a(l)s ge zo zijt zegt het leven mij niets meer ik maak mij liever van kant»;

– «uw verschrikkelijke o(n)doordachte ideeën zullen van u gauw weduwe F. maken dit eindig(t) fataal geloof mij met mijn hart (sic) op mijn hart»;

– ...

– «Neem op verdomme anders dramma ten uwe laste»;

– «Ik ga iets vreselijks doen neem op»;

– «Als u morgen voor 10 uur niet normaal gaat doen doe ik iets logisch maar vreselijk voor u».

Het betreft hier tekstberichten die als geschriften in de zin van art. 327, eerste lid Sw. moeten worden beschouwd en die bedreigingen bevatten aan het adres van A.S., de burgerlijke partij. Deze laatste was blijkbaar onder de indruk van die berichten, die haar schrik hebben aangejaagd.

Het hof volgt de beklaagde evenwel in zijn verweer dat de voormelde tekstberichten, evenals de overige tekstberichten in het strafdossier, niet wijzen op een dreiging met een aanslag op personen waarop een criminele straf is gesteld. Het blijkt immers niet dat de beklaagde ermee dreigde dat hij A.S. of andere personen iets zou aandoen, maar louter dat hij zichzelf iets zou aandoen. Dit laatste kan evenwel niet worden beschouwd als een dreiging met een aanslag op personen in de zin van de strafwet.

De tenlastlegging A en C in de zaak met referte I zijn derhalve niet bewezen.

Ook wat de in de telastlegging B in de zaak met referte I bedoelde mondelinge bedreigingen betreft, stelt het hof vast dat nergens uit blijkt dat de beklaagde, hetzij bij telefonische oproepen, hetzij op enige andere wijze zou hebben gedreigd mondeling, onder een bevel of onder een voorwaarde, met een aanslag op personen of eigendommen, waarop een criminele straf is gesteld. De loutere omstandigheid dat de politie soms zelf kon vaststellen dat de beklaagde aan de telefoon als een razende tekeer ging tegen A.S. en zich op een vernederende wijze tegen haar uitliet, doet hieraan geen afbreuk.

Derhalve is ook de telastlegging B in de zaak met referte I niet bewezen.

...

Noot: 

• T. Vandromme, «Bedreigingen (art. 327 – 331bis Sw.)» in Comm. Straf., Mechelen, Kluwer, losbl. p. 9, nr. 29.

• M. Rigaux en P.-E. Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, V, Brussel, Bruylant, 1968, 32-34;

• J. Rozie, «Zelfdoding en strafrecht: het taboe doorbroken», RW 2013-14, (282), p. 284, nrs. 9-10.

• Tijdschrift voor Strafrecht [T.Strafr.] VASSEUR, Roeland; Noot 'Het gerecht als 'bedreiging' in de zin van artikel 483, lid 2 van het Strafwetboek' 2015, nr. 4/5, p. 264-267.

• Tijdschrift voor Strafrecht, 2005, 54, Antwerpen 22 juni 2004 met noot L. Huybrecht.

• Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid [TOO] LUST, Antoon; Noot 'Nooit afpersing in vergunningsgeschillen?' 2015, nr. 3, p. 406-409.

•Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw [TROS] HAENTJENS, Frederik; Noot 'Afpersing in het ruimtelijkeordeningsrecht' 2015, nr. 80, p. 355-359.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 24/11/2017 - 14:20
Laatst aangepast op: vr, 24/11/2017 - 14:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.