-A +A

Dagvaarden van de staat in de persoon van meerdere ministeriële departementen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 17/12/2010
A.R.: 
C.10.0074.N
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
850
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.10.0074.N

NV I.A. t/ Belgische Staat, ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2009 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Tweede middel

9. Art. 705 Ger.W. bepaalt dat de Staat wordt gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het geschil behoort of aan het kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar.

10. Krachtens art. 1017, eerste lid Ger.W. verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten.

11. Wanneer de Staat in de persoon van verschillende ministeriële departementen wordt gedagvaard om reden dat de eiser van oordeel is dat het geschil tot de bevoegdheid van die verschillende departementen behoort, dienen deze departementen, niettegenstaande de eenheid en de ondeelbaarheid van de Staat, als te onderscheiden partijen te worden beschouwd in de zin van art. 1017 Ger.W.

12. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiseres de Staat heeft gedagvaard in de persoon van twee verschillende ministeriële departementen, de veroordeling heeft gevorderd van de gedaagde partijen solidair, in solidum of de ene bij gebreke van de andere en dat elk departement afzonderlijk werd vertegenwoordigd door een advocaat.

13. Door te oordelen dat de verweerders elk aanspraak konden maken op rechtsplegingvergoeding, schendt het arrest geen van de in het middel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 19/01/2013 - 14:40
Laatst aangepast op: za, 19/01/2013 - 14:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.