-A +A

Curator oefent lidmaatschapsrechten uit van aandelen die in faillissement vallen en kan zaakvoerder ontslaan

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Dendermonde
Datum van de uitspraak: 
maa, 09/03/2015

Als aandeelhouder (over aandelen die in de failliete massa vallen) kan de curator die ook de lidmaatschapsrechten uitoefent de zaakvoerder ontslaan. Het volstaat een algemene vergadering met dat agendapunt samen te roepen. De uitoefening van lidmaatschapsrechten is geen persoonlijk recht welke aan de beheersbevoegdheid van de curator zou ontsnappen.

Controle als aandeelhouder kan gebeuren na het uitoefenen van het individueel controlerecht.

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder is in dat opzicht een te verstrekkende maatregel.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2017/8
Pagina: 
673
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(Mr. F.L., advocaat, in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van de heer G.G. / 1. BVBA GI-E., 2. G.G.)

(…)

2. De vordering is enkel in staat voor wat betreft het gevorderde op grond van artikel 19, tweede lid.

3. Eiser stelt dat er niet kan worden ontkend dat de aandelen van de heer G.G. in de BVBA GI-E. tot de massa van zijn faillissement behoren. Niettegenstaande veelvuldige verzoeken daarom, weigert de heer G.G. om inzage te verlenen in de boekhouding. De curatele heeft er echter alle belang bij de waarde van haar aandelen te kunnen verifiëren en na te gaan of deze niet in waarde wordt verminderd door handelingen van de zaakvoerder. De onwil van de heer G.G. om inzage te verlenen, laat vermoeden dat hij een en ander wenst verborgen te houden. Om deze reden vordert eiser in toepassing van artikel 19, tweede lid Ger.W. de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met algemene bestuursbevoegdheid, ondergeschikt een gerechtelijk sekwester ter beveiliging en vrijwaring van de rechten van de massa van schuldeisers.

4. De aandelen van de BVBA GI-E. behoren tot de massa van het faillissement.

Eiser wordt duidelijk verhinderd als aandeelhouder controle uit te oefenen op de BVBA GI-E.

5. Vermits de curator het vermogen beheert van de gefailleerde, beheert hij ook de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen en niet enkel de vermogensrechten.

6. Als aandeelhouder kan de curator die ook de lidmaatschapsrechten uitoefent de zaakvoerder ontslaan. Het volstaat een algemene vergadering met dat agendapunt samen te roepen. De uitoefening van lidmaatschapsrechten is geen persoonlijk recht welke aan de beheersbevoegdheid van de curator zou ontsnappen.

7. Controle als aandeelhouder kan gebeuren na het uitoefenen van het individueel controlerecht.

8. De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder is in dat opzicht een te verstrekkende maatregel.

De vordering op grond van artikel 19, tweede lid is ongegrond.

9. Voor het overige dient de zaak in staat gesteld tegen de zitting van 27 april 2015.

[…]

OM DEZE REDENEN,

DE RECHTBANK, […]

Verklaart de vordering op grond van artikel 19, tweede lid ongegrond.

Heropent de debatten voor het overige

[…]

 

 

Noot: 

• Rechtskundig Weekblad [RW] VAN DEN BERGH, Bart; Noot 'De voorlopig bewindvoerder als volwaardig vennootschapsorgaan: procesrechtelijke implicaties voor betekeningen aan de vennootschap in vereffening' 2016-17, nr. 6, p. 220-225.

• Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] GUILIAMS, Sophie; Noot 'Betekening aan vennootschap is vereffening' 2016, nr. 334, p. 26-28.

• Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] CLIJMANS, Nico; Noot 'De betekening aan een vennootschap in vereffening met een voorlopig bewindvoerder' 2015, nr. 17, p. 1219-1224.

Rechtsleer:

• K. Geens, M. Wyckaert, C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier en S. Cools, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, p. 279 en 281 met de verwijzingen aldaar.

• Cnudde, S., « De voorlopig bewindvoerder: een uitzonderlijke maatregel ter vrijwaring van het vennootschapsbelang », R.A.B.G., 2017/8, p. 665-668

• M. Denef en B. Wauters, “Conflicten in vennootschappen geïllustreerd: voorlopig bewind en geschillenregeling bij echtelijke perikelen” in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Academiejaar 2001-2002, Cahier 11, Brugge, die Keure, 2002, p. 50-51;

• K. Geens, M. Wyckaert, C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier en S. Cools, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, p. 274-284, nr. 219.

• S. Rutten en F. Dupon, “Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (2001-2013)”, TPR 2014, p. 1883 et seq.

• S. Cools en R. Tas, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen” in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Academiejaar 2011-2012, Cahier 65, Brugge, die Keure, 2011, p. 43;

• B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, p. 176-178, nrs. 287-290.

• S. Cools en R. Tas, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen” in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Academiejaar 2011-2012, Cahier 65, Brugge, die Keure, 2011, p. 43;

• B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, p. p. 189, nr. 311 en 214-217, nrs. 338-343, p. 188-191, nrs. 310-312. en p. 190-191, nr. 312.

• K. Geens, M. Wyckaert, C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier en S. Cools, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, p. 281 en 288.
 
• S. Cools en R. Tas, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen” in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Academiejaar 2011-2012, Cahier 65, Brugge, die Keure, 2011, nr. 16 enb p. 45

•  B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, p. 214-217, nrs. 338-343.

Rechtspraak:

• Kh. Kortrijk (KG) 27 mei 1999, TRV 1999, 326

• Kh. Bergen 3 november 1999, JLMB 2000, 986;

• Kh. Brussel (KG) 1 februari 1999, TRV 1991, 191, noot J.V.;

• Kh. Turnhout (KG) 16 juli 2008, RW 2009-10, 1266, JDSC 2010, 235

• Brussel 8 september 2000, RPS 2001, 284, noot, JDSC 2003, 329.

• Brussel 8 september 2000, RPS 2001, 284, noot, JDSC 2003, 329;

• Brussel 10 februari 1998, JDSC 2000, noot Caluwaerts, RPS 1998, 402, noot; 

• Turnhout (KG) 16 juli 2008, RW 2009-10, 1266, JDSC 2010, 235;

• Gent 14 april 2014, DAOR 2014, JDSC 2015, 353;

• Kh. Turnhout (KG) 16 juli 2008, RW 2009-10, 1266, JDSC 2010, 235;

• Kh. Bergen 3 november 1999, JLMB 2000, 986;

• Kh. Bergen (KG) 26 januari 2000, JLMB 2001, 826, JDSC 2002, 324, RPS 2000, 91;

• Brussel 15 oktober 1998, RPS 1999, 286;

• Turnhout (KG) 16 juli 2008, RW 2009-10, 1266, JDSC 2010, 235;

• Gent 14 april 2014, DAOR 2014, JDSC 2015, 353
 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 22/07/2017 - 11:59
Laatst aangepast op: za, 22/07/2017 - 11:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.