-A +A

Chronisch Vermoeidheidssyndroom werkongeschiktheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Arbeidsrechtbank
Plaats van uitspraak: Leuven
Datum van de uitspraak: 
vri, 07/10/2016

Het wetenschappelijk debat tussen believers en non believers over de problematiek rond CVS werd door de rechtbank als niet relevant beschouwd wanneer het gaat om de inschatting van juridische begrippen zoals arbeidsongeschiktheid specifiek in het kader van de toepassing van het KB van 20 juli 1971

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017
Pagina: 
41

Het is dus niet zo dat met de erkenning van de diagnose CVS er meteen en automatisch een erkenning van voldoende arbeidsongeschiktheid zal volgen.

Zo ook stellen beide deskundigen dat inderdaad niet het al dan niet beschikbaar zijn van een duidelijke medische diagnose bepalend is voor de graad van arbeidsongeschiktheid, doch wel de functionele beperkingen met reële weerslag op het professionele functioneren.

Vervolgens is het zo dat deze zaak concreet alleen eiseres betreft in haar beroep tegen de beslissing van 7 januari 2013 en waarbij de deskundige gemeend heeft voldoende elementen te kunnen aanduiden voor een verdere erkenning vanaf het ogenblik van de discussie namelijk 14 januari 2013 tot op heden.

In geen geval kan een rechtbank voor de toekomst oordelen.

De deskundige stelt duidelijk in zijn advies dat eiseres wegens functionele stoornissen een einde heeft moeten stellen aan het volbrengen van taken die verband hielden met de beroepsbezigheid als zelfstandige, en zij is bovendien ongeschikt bevonden om het even welke beroepsbezigheid uit te oefenen die billijker wijze zou kunnen opgelegd worden inzonderheid rekening gehouden met de stand, de gezondheidstoestand en de beroepsopleiding.

De deskundige besluit: er kan geen enkele concrete gemotiveerde invulling kan worden verleend aan de stellingname in het verslag van deskundige Engels, namelijk dat eiseres belet zou worden administratiewerk te doen.

Deskundige Dullers heeft dit advies uitgebracht na omstandig onderhoud met eiseres en een studie van de relevante medische documentatie alsook op basis van uitgebreide psychotechnische testen en proeven.
Het is dit psychotechnisch gedeelte dat het ergonomische onderzoek dat overduidelijk aantoont via meetresultaten en observatie dat eiseres haar prestaties en mogelijkheden ernstig aangetast zijn door vermoeidheid en concentratiemoeilijkheden zonder dat haar verstandelijk niveau als dusdanig geschaad is.

De concrete aanwending ervan echter in de praktijk wordt danig belemmerd zodanig dat enig relevant rendement in om het even welke professionele context uitgesloten is.

Om deze redenen, de arbeidsrechtbank

[…]

Verklaarde vordering gegrond. Vernietigt de bestreden beslissing van de geneeskundige Raad voor invaliditeit van 7 januari 2013 […] En zegt voor recht dat eiseres vanaf 14 januari 2013 arbeidsongeschikt is gebleven tot op heden .

[…]
 

Noot: 

Evelien Timbermont, Chronisch Vermoeidheidssyndroom zelfstandige, NJW 2017, 41

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 29/06/2017 - 11:22
Laatst aangepast op: do, 29/06/2017 - 11:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.