-A +A

Burgerlijke partij kan hoger beroep instellen tegen buitenvervolgingstelling mits burgerlijke partijstelling ontvankelijk is.

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 16/03/2005
A.R.: 
P041664F

De burgerlijke partij kan hoger beroep instellen tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling en aldus de loop van de strafvordering verlengen; het recht van hoger beroep tegen een dergelijke beschikking veronderstelt evenwel dat de burgerlijke partijstelling ontvankelijk is .

Publicatie
tijdschrift: 
Nullum crimen
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2007/1
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.04.1664.F.-
I. D. J.,
tegen
P. J.,
II. D. J.,
tegen
C. A.,

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, die op 18 november 2004 onder de nummers 1464 en 1466 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.

II. Rechtspleging voor het Hof

III. Cassatiemiddelen

Eiser voert vijf middelen aan tegen het arrest dat onder het nummer 1464 is gewezen en zeven tegen het arrest dat onder het nummer 1466 is gewezen, in twee memories, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. Hij vordert eveneens de ontrekking van beide zaken aan het Hof van Beroep te Bergen.

IV. Feiten en voorafgaande rechtspleging

Op 3 en 11 september 2002 heeft eiser zich voor de onderzoeksrechter te Bergen burgerlijke partij gesteld tegen respectievelijk J. P. en A. C., wegens valse getuigenis.

Op 28 april 2004 heeft de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen beslist dat er in beide zaken geen grond is om de persoon te vervolgen waartegen eiser zich burgerlijke partij had gesteld om reden dat deze op de terechtzitting niet onder ede is gehoord, aangezien de aangeklaagde feiten geen enkele strafrechtelijke kwalificatie hebben.

Met een identieke redengeving verklaren de bestreden arresten de hogere beroepen van eiser tegen elk van die beschikkingen, niet ontvankelijk.

V. Beslissing van het Hof

Overwegende dat, aangezien de zaken samenhangend zijn, er grond is om deze te voegen ;

A. Op het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest dat onder het nummer 1464 is gewezen :

Over het derde middel :

Overwegende dat naar luid van artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering, hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld, daarover klacht kan doen en zich burgerlijke partij stellen ;

Overwegende dat krachtens artikel 135, ,§ 1, van voormeld wetboek, de burgerlijke partij hoger beroep kan instellen tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling en aldus de loop van de strafvordering kan verlengen ;

Overwegende evenwel dat het recht op hoger beroep tegen een dergelijke beschikking veronderstelt dat de burgerlijke partijstelling ontvankelijk is ;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen "dat te dezen, het feit dat in de akte van burgerlijke partijstelling is omschreven niet, ab initio, strafrechtelijk kan worden omschreven" en hieruit afleiden dat de burgerlijke partijstelling van eiser niet ontvankelijk was, zodat "de strafvordering niet regelmatig kon worden ingesteld" ;

Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt ;

Dat het middel niet kan worden aangenomen ;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Verwerpt de cassatieberoepen en de vorderingen tot onttrekking;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, en in openbare terechtzitting van zestien maart tweeduizend en vijf uitgesproken 

Noot: 

Beoordeling van bezwaren en volledigheid van het onderzoek op het einde van het gerechtelijk onderzoek, B. De Smet, RW 2017-2018,101

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 28/12/2017 - 10:45
Laatst aangepast op: do, 28/12/2017 - 10:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.