-A +A

Buitenlands recht voor de Belgische rechtbank toegepast volgens uitlegging in land van oorsprong

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 18/03/2013
A.R.: 
AR nr. C.12.0031.F

Wanneer de feitenrechter de buitenlandse wet toepast, moet hij de draagwijdte ervan bepalen op grond van de uitlegging die de voormelde wet in het land van oorsprong krijgt; het Hof gaat na of de beslissing van de feitenrechter conform die uitlegging is.

zie ook
• Cass. 4 nov. 2010, AR C.07.0191.F, AC 2010, nr. 653.
• Cass. 12 januari 2009, Arr.Cass. 2009, 93;
• Cass. 28 maart 2013, Arr.Cass. 2013, 850

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
254
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.12.0031.F

Vennootschap naar Congolees recht G. t/ R.L. en NV U.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 29 september 2011.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Tweede onderdeel

Wanneer de feitenrechter de buitenlandse wet toepast, moet hij de draagwijdte ervan bepalen door rekening te houden met de uitlegging die eraan gegeven wordt in het land van oorsprong.

Het Hof gaat na of de beslissing van de feitenrechter overeenstemt met de uitlegging ervan.

Luidens art. 152, eerste lid, 1) van de Congolese “Code du travail” verjaren de vorderingen uit de arbeidsovereenkomst door verloop van drie jaar na het feit waardoor de vordering is ontstaan, met uitzondering van vorderingen tot betaling van het loon, die verjaren door verloop van één jaar na de dag waarop het loon verschuldigd is.

Het arrest dat met de in het middel weergegeven en aangevochten redenen gewag maakt van de controverse die de uitlegging van die wettelijke bepaling in Congo teweegbrengt, beslist zich te scharen achter de uitlegging volgens welke de verjaring die zij instelt, gebaseerd is op een vermoeden van betaling en refereert hiertoe aan de wetgevende evolutie ter zake, aan de memorie van toelichting van de Congolese “Code du travail”, aan de Congolese doctrine en aan de recente rechtspraak van de hoven van beroep te Kinshasa-Gombe en te Kinshasa-Matete.

Uit het onderzoek van de uitlegging waarop het middel is gebaseerd, blijkt niet dat het arrest aan het voornoemde art. 152, eerste lid, a) een uitlegging geeft die, gelet op de verdeeldheid binnen de Congolese rechtspraak, kennelijk niet overeenstemt met de uitlegging die de bepaling in Congo krijgt.

Geen enkel onderdeel kan worden aangenomen.

Noot: 

conclusie van advocaat-generaal J.M. Genicot voor dit arrest in Pas. 2013, 692-694.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 12/10/2014 - 01:23
Laatst aangepast op: zo, 12/10/2014 - 01:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.