-A +A

Bevoegdheid van de familierechtbank voor alle vereffeningen-verdeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Arrondissementsrechtbank
Plaats van uitspraak: West-Vlaanderen
Datum van de uitspraak: 
vri, 16/01/2015

De familierechtbank is krachtens artikel 572bis, 10° Ger.W. bevoegd voor (alle) vorderingen tot verdeling, dus ook voor vorderingen tot verdeling buiten de familiale context.

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015/320
Pagina: 
278
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV Best Invest, [ ... ] eiseres, [ ... ]

tegen

NV Gromabel, [ ... ] verweerster, [ ... ]

[ ... ]

2. Feiten en gegevens van de vorderingen

Met het gedinginleidend exploot van 20 oktober 2014, gaat eiseres over tot dagvaarding van verweerster voor de Rechtbank van Eerste Aanleg WestVlaanderen, afdeling Kortrijk, formeel om bij toepassing van artikel 1207 e.v. Ger.W. de gerechtelijke vereffening en verdeling te bevelen van de onverdeelde eigendomsrechten tussen haar en verweerster, en te bevelen dat tot openbare veiling zal worden overgegaan, dit omtrent beschreven onroerende goederen te Veurne en Landen en partijen daartoe te verwijzen naar een door de rechtbank aan te wijzen notaris.

Uit ons onderzoek blijkt dat volgens artikel 569 Ger.W. in het vroegere '4' de rechtbank van eerste aanleg kennis nam "van vorderingen tot verdeling":

A. Fettweis in Handboek Gerechtelijk Recht II~ Bevoegdheid (Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 1971) p. 220- 201 stelt daarover dat het wetboek van 1967 de bevoegdheid voor o.a. "verdelingen" voor de burgerlijke rechtbank handhaafde (zie nr. 398 4.) en stelt in nr. 399 dat de wetgever (artikel 569 Ger.W.) klaarblijkelijk deze rechtsgedingen, die traditioneel tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gemeen

Zij argumenteert dat zij en verweerster thans 50% van de naakte eigendom bezitten van deze onroerende goederen (projectgronden), en een vernoemde andere vennootschap het vruchtgebruik en in relatie tot bouwpromotie-activiteiten door nog een andere gelieerde vennootschap.

De Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, familierechtbank kamer VI, stelt dat beide raadslieden van partijen ter (uitgestelde) zitting vroegen de zaak te verzenden naar de Arrondissementsrechtbank, wat deze rechtbank dan ook deed.

3. Beoordeling

Materiële bevoegdheid

Eiseres stelt in de dagvaarding dat ingevolge de wetswijziging van 30 juli 2014, begrepen 2013, in werking getreden op 1 september 2014, en meer in het bijzonder ingevolge het gewijzigd artikel 1207 Ger.W. enigszins opmerkelijk, doch onmiskenbaar, de familierechtbank bevoegd is om kennis te nemen van iedere vordering tot gerechtelijke verdeling, en dat met toepassing van artikel 629, 1 ° Ger.W. de rechtbanken te Veurne territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van deze vordering. recht behoren, daaraan niet heeft willen onttrekken.

Artikel 569, 4° Ger.W. (ook in het Vlaams Gewest) is opgeheven bij artikel 127, 1° van de Wet van 30 juli 2013 met ingang van 1 september 2014.

Zoals eiseres in haar dagvaarding zelf aanbracht heeft de wet van 30 juli 2013, in werking getreden op 1 september 2014, volgens artikel 1207 Ger.W. de familierechtbank bevoegd gemaakt.

Artikel 572bis Ger.W. stelt dat, onverminderd bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan de vrederechter en de bijzondere wetgevingen, de familierechtbank kennis neemt van 10° "de vorderingen tot verdeling".

Uit ons onderzoek moet dus blijken dat er geen andere wetgevingen zijn die een andere rechtbank dan de rechtbank van eerste aanleg bevoegd maken.

Territoriale bevoegdheid

Aangezien wij ook zelf de territoriale bevoegdheid dienen te onderzoeken, stellen wij vast dat het belangrijkste onroerend goed (naar oppervlakte) waarover de verdeling handelt in Veurne gelegen is en dus de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne de territoriaal bevoegde rechtbank is.

Derhalve wordt deze zaak verwezen naar de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne.

OM DEZE REDENEN,

DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK,

[ ... ]

Verwijst deze zaak derhalve terug naar de Rechtbank van Eerste Aanleg WestVlaanderen, afdeling Veurne.

[ ... ]

Kritische noot: Tijl De Jaeger, Familierechtbank en vorderingen tot verdeling, NJW 2015/320, 279
 

Noot: 

• Nicolas Jadouil, wees gezeten, tijdschriftfamilie 2017/01, pagina 2 (kritische analyse na twee jaar familierechtbank)
zie ook: Leonie Callens, Anderhalf jaar nieuwe familie- en jeugdrechtbanken: Een evaluatie op basis van kwalitatief onderzoek in de afdeling Gent, 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 12/07/2015 - 13:14
Laatst aangepast op: zo, 04/06/2017 - 19:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.