-A +A

Bevoegdheid plaats waar de verbintenis is ontstaan als plaats waar de schade is geleden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Westerlo
Datum van de uitspraak: 
woe, 28/10/2015

Art. 624 Ger.W. bevat geen specifieke bepaling bevat die de territoriaal bevoegde rechter aanwijst in een geschil waaraan een beweerde onrechtmatige daad ten grondslag ligt. 

Het toepassingsgebied van art. 624, 2° Ger.W. is evenwel niet beperkt tot contractuele aangelegenheden en deze bepaling kan naar analogie worden toegepast in het raam van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. 

Inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad werd initieel “de plaats waar de verbintenis ontstond” begrepen als “de plaats waar de schadeverwekkende gebeurtenis voorviel”. Op grond van art. 624, 2° Ger.W. kan de eis tot betaling van schadevergoeding aldus worden gebracht voor de rechter van de plaats waar de onrechtmatige daad werd gesteld.

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 25 april 2008  beslist dat “de plaats waar de verbintenis is ontstaan” in de zin van art. 624 Ger.W. voor wat onrechtmatige daden betreft niet beperkt kan worden tot de plaats waar de fout is begaan, maar dat eveneens de plaats waar de schade is geleden als aanknopingspunt kan worden gehanteerd 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
200
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

BVBA L. Van R. t/ D. en R.

...

Overwegende dat verwerende partijen op verzet de eigenaars zijn van een weide gelegen te (...). Zij verklaren vergoeding te vorderen voor schade die zij beweren te hebben geleden naar aanleiding van ruimingswerken door eisende partij op verzet uitgevoerd aan een waterloop die naast deze weide is gelegen. Zij baseren hun vordering op art. 1382 BW.

Overwegende dat eisende partij op verzet aanvoert dat ons Ambt niet bevoegd is; zij vordert het dossier te verwijzen naar het Vredegerecht van het Kanton Arendonk. Verwerende partijen op verzet betwisten dit en beroepen zich op het bepaalde in art. 624, 2o Ger.W. Aangezien geen verwijzing naar de arrondissementsrechtbank wordt gevorderd, dient ons Ambt uitspraak te doen over de bevoegdheid (art. 639, 3o Ger.W.).

Overwegende dat art. 624 Ger.W. geen specifieke bepaling bevat die de territoriaal bevoegde rechter aanwijst in een geschil waaraan een beweerde onrechtmatige daad ten grondslag ligt. Het toepassingsgebied van art. 624, 2o Ger.W. is evenwel niet beperkt tot contractuele aangelegenheden en deze bepaling kan naar analogie worden toegepast in het raam van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad werd initieel “de plaats waar de verbintenis ontstond” begrepen als “de plaats waar de schadeverwekkende gebeurtenis voorviel”. Op grond van art. 624, 2o Ger.W. kan de eis tot betaling van schadevergoeding aldus worden gebracht voor de rechter van de plaats waar de onrechtmatige daad werd gesteld (in casu ons Ambt). Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 25 april 2008 (Pas. 2008, 1014) beslist dat “de plaats waar de verbintenis is ontstaan” in de zin van art. 624 Ger.W. voor wat onrechtmatige daden betreft niet beperkt kan worden tot de plaats waar de fout is begaan, maar dat eveneens de plaats waar de schade is geleden als aanknopingspunt kan worden gehanteerd (zie daarover en in die zin: S. Rutten en F. Dupont, “Overzicht rechtspraak”, Bevoegdheid (2001-2013), TPR 2014, p. 2139-2140, nr. 263). Uit wat voorafgaat blijkt dat ons Ambt wel degelijk ratione loci bevoegd is en verwerende partijen op verzet daarbij terecht verwijzen naar art. 624, 2o Ger.W.

..

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 11/10/2016 - 14:17
Laatst aangepast op: ma, 25/06/2018 - 20:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.