-A +A

Bevel huiszoeking moet adres van de woning vermelden maar niet de naam van de bewoner

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 04/04/2006
A.R.: 
P051612N

Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet aanwijzen waar de huiszoeking moet worden uitgevoerd en dit in de regel kan gebeuren door de vermelding van het adres en van de naam van de bewoner, vereisen noch het E.V.R.M., noch artikel 89bis Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling formeel de vermelding van de naam van de bewoner (1). (1) Zie Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, nr 485 met concl. van adv.-gen. Bresseleers; 26 maart 2002, AR P.01.1642.N, nr 204; 26 okt. 2004, AR P.04.1129.N, nr 509.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.05.1612.N
1. V R E A L,
beklaagde,
2. D V M M J,
beklaagde,
eisers.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 16 november 2005.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 16 november 2005 waarop de zaak voor de appelrechters is behandeld blijkt, eensdeels, dat "het openbaar ministerie wordt gehoord in zijn vordering en vordert de aanpassing van de geïncrimineerde periode als volgt: tussen 1 januari 2000 en 11 december 2001", anderdeels, dat "de (eisers) worden gehoord".

2. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

3. De appelrechters oordelen onaantastbaar dat, door de precisering van de geïncrimineerde periode, geen andere feiten worden vervolgd dan deze die waarin de oorspronkelijke telastlegging voorzag.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eisers het in het onderdeel bedoelde verweer voor de appelrechters hebben gevoerd.

Dat verweer kan aldus niet voor het eerst voor het Hof worden aangenvoerd.

5. Het onderdeel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede middel

Eerste onderdeel

6. Het in artikel 89bis Wetboek van Strafvordering vermelde bevel tot huiszoeking, zoals bedoeld in artikel 15 Grondwet, moet de woning preciseren waar deze moet worden uitgevoerd.

7. Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet aanwijzen waar de huiszoeking moet worden uitgevoerd en dit in de regel kan gebeuren door de vermelding van het adres en de naam van de bewoner, vereisen noch het EVRM, noch artikel 89bis Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling formeel de vermelding van de naam van de bewoner.

8. Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel en derde onderdeel

9. De onderdelen gaan geheel uit van de in het eerste onderdeel verworpen rechtsopvatting.

10. De onderdelen kunnen aldus niet tot cassatie leiden.

11. De onderdelen zijn niet ontvankelijk.

Derde middel

12. De appelrechters verklaren de feiten van de telastlegging B en C ten laste van de eisers bewezen als gepleegd tussen 1 januari 2000 en 11 december 2001.

13. In zoverre de appelrechters voor het bewijs van die feiten verwijzen naar, onder meer, "de huiszoeking" het Hof geen onduidelijkheid ontwaart.

14. Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering

15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
Begroot de kosten op 72,80 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, en op de openbare terechtzitting van 4 april 2006 uitgesproken

Noot: 

F. Schuermans De huiszoeking bij heterdaad: voorbehouden voor "magistraten met lef"? RABG 2011/02, 134

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 30/12/2017 - 17:12
Laatst aangepast op: za, 30/12/2017 - 17:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.