-A +A

Betwistingen in PV van zwarigheden worden door de neerlegging ter griffie van dit PV bij de rechtbank aanhangig gemaakt

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 30/09/2016
A.R.: 
C.16.0015.N

Betwistingen uitgedrukt in of voortvloeiend uit de beweringen en zwarigheden opgenomen in het proces-verbaal van de boedelnotaris, worden door de neerlegging ter griffie van de uitgifte van dit proces-verbaal bij de rechtbank aanhangig gemaakt.

Indien de notaris-vereffenaar een staat van vereffening overeenkomstig de door de rechtbank gegeven richtlijnen heeft opgemaakt, kunnen, behalve in geval van ontdekking van nieuwe feiten of van nieuwe stukken van overwegend belang, slechts betwistingen worden aangevoerd die verband houden met de aanpassing van de staat.

De waarde van de onverdeelde goederen die zijn opgenomen in de gehomologeerde of aangepaste staat van vereffening kan nog worden geactualiseerd overeenkomstig artikel 890 Gerechtelijk Wetboek.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1500
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.16.0015.N

A.-M.B. t/ I.V.B. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 3 september 2015.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Uit de artt. 1209 tot 1223 Ger.W., zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van 13 augustus 2011, en uit de toelichting daarbij in het verslag van de koninklijke commissaris volgt dat die wetsbepalingen aldus moeten worden gelezen dat slechts de betwistingen uitgedrukt in of voortvloeiend uit de beweringen en zwarigheden opgenomen in het proces-verbaal van de boedelnotaris, door de neerlegging ter griffie van de uitgifte van dit proces-verbaal bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt.

2. Indien de notaris-vereffenaar een staat van vereffening overeenkomstig de door de rechtbank gegeven richtlijnen heeft opgemaakt, kunnen, behalve in geval van ontdekking van nieuwe feiten of van nieuwe stukken van overwegend belang, slechts betwistingen worden aangevoerd die verband houden met de aanpassing van de staat.

3. Deze regels staan er niet aan in de weg dat de waarde van de onverdeelde goederen die zijn opgenomen in de gehomologeerde of aangepaste staat van vereffening, nog kan worden geactualiseerd overeenkomstig art. 890 BW.

4. De appelrechters die oordelen dat de actualisering van de waarde van de onverdeelde goederen definitief onder het debat van de partijen in het raam van de bezwarenprocedure moet vallen en dat bijgevolg na de bezwarenprocedure geen actualisering meer mogelijk is, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

...

Noot: 

NOOT (gepubliceerd onder het arrest in het RW)  – Julie del Corral, Actualisering van de geschatte waarde van onverdeelde goederen blijft mogelijk na homologatie of aanpassing van de staat van vereffening

Rechtsleer:

• T. Van Sinay, Handboek gerechtelijke verdeling, Brussel, Larcier, 2010, p. 245, nr. 365;

• G. Closset-Marchal, “Incidents postérieurs au procès-verbal de dires et difficultés”, Ann.dr.Louvain 2000, (413), p. 418, nr. 10)

• B. Luyten, “Enkele bedenkingen bij de procedure van gerechtelijke verdeling”, T.Not. 1995, (387) 403

• T. Van Sinay, “Geschillen en moeilijkheden bij een staat van vereffening, vroeger en nu” (noot onder Cass. 14 december 2012), T.Fam. 2013, (239) 243).

• C. De Wulf, “Dossier nr. 4228-4229. Gerechtelijke verdeling” in Verslagen en Debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving, Brussel, Bruylant, 1998-99, 161

• C. Declerck en S. Mosselmans, “Een nieuw draaiboek tot gerechtelijke vereffening-verdeling in het licht van de wet van 13 augustus 2011”, RW 2011-12, (1446), p. 1459, nr. 50

• J. Verstraete en P. Hofströsler, De vernieuwde procedure inzake gerechtelijke verdeling, Brugge, die Keure, 2012, p. 164, nr. 226)

• Y.-H. Leleu, “Examen de jurisprudence (1982-1996). Régimes matrimoniaux”, RCJB 1998, (249), p. 292, nr. 140;

• J.-L. Renchon, noot onder Bergen 20 september 2005, RTDF 2008, 567;

• C. Declerck, “Een geactualiseerd draaiboek van een gerechtelijke vereffening en verdeling” in G. Verschelden(ed.), Echtscheiding, Mechelen, Kluwer, 2010, p. 358, nr. 64

• D. Roulez, “La phrase notariale postérieure au jugement relatif à l’état liquidatif” in La nouvelle procédure de liquidation-partage judiciaire. Première analyse de la loi du 13 août 2011, Brussel, Bruylant, 2012, p. 253, nr. 12;

• C. Declerck, “Secundair huwelijksvermogensrecht” in W. Pintens en J. Du Mongh (eds.), Patrimonium 2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 27, nr. 48;

• C. De Busschere, “Gerechtelijke verdeling. De mogelijkheid van een opdracht van de boedelrechter aan de boedelnotaris tot het opmaken van een volledig nieuwe staat van vereffening (art. 1123 Ger.W.)”, TBBR 2011, 55).

Overige Rechtspraak

• Cass. 5 november 1993, RW 1993-94, 956

• Cass. 8 februari 1979, Arr.Cass. 1979, 673, RW 1979-80, 310, noot J.L

• Hof Mensenrechten 3 oktober 2000 (Kanoun t/ Frankrijk), RTDF 2000, 891, noot B. Vareille

• Beslagr. Hoei 8 november 1984, J.L. 1985, 425

• Gent 16 december 1994, T.Not. 1995, 422;

• Luik 5 december 2001, RRD 2002, 67;

• Brussel 6 september 2011, T.Not. 2011, 531;

• Antwerpen 25 februari 2015, T.Not. 2015, 628.

 

Rechtsleer

• Th. Van Sinay, “Art. 1219 Ger.W.” in Comm.Ger., 7

• K. Wagner, Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 50

• P. Taelman, “Redelijke termijnvereiste geldt ook in gerechtelijke verdelingsprocedures”, Not.Fisc.M. 2011, 89

• J. Englebert, “La théorie des déchéances. Réflexions sur l’article 51 du Code Judiciaire”, TBBR 1989, 181-208;

• J. Englebert, “Les délais” in Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht, J. Laenens en M. Storme (eds.), De sanctieregeling in het gerechtelijk recht, Antwerpen, Kluwer, 56

• P. Van Orshoven, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, P&B 2002, 23

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 15/05/2017 - 09:12
Laatst aangepast op: ma, 15/05/2017 - 09:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.