-A +A

Betekening aan vennootschap in vereffening met voorlopig bewindvoerder

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 10/09/2015
A.R.: 
C.14.0514.N

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met een algemene opdracht heeft tot gevolg dat de gewone bestuursorganen tijdens de duur van dit mandaat hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen.

Wanneer in een vennootschap in vereffening een voorlopig bewindvoerder met algemene opdracht is aangesteld, kunnen betekeningen aan deze vennootschap, tijdens de duur van het mandaat van de voorlopig bewindvoerder, bij gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in hun hoofde, niet meer rechtsgeldig aan de persoon of op de woonplaats van één van de vereffenaars worden gedaan.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2017/8
Pagina: 
671
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(A.V. BVBA / A.A.-W. BV - Rolnr.: C.14.0514.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 30 juni 2014.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Krachtens het hier toepasselijk artikel 1051, eerste lid Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.

2. Krachtens artikel 42, 7° Gerechtelijk Wetboek worden de betekeningen aan in vereffening zijnde vennootschappen gedaan op hun maatschappelijke zetel of op de woonplaats van één der vereffenaars of, indien er geen vereffenaar is, aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de laatste maatschappelijke zetel was gevestigd.

3. De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met een algemene opdracht heeft tot gevolg dat de gewone bestuursorganen tijdens de duur van dit mandaat hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen.

4. Wanneer in een vennootschap in vereffening een voorlopig bewindvoerder met algemene opdracht is aangesteld, kunnen betekeningen aan deze vennootschap, tijdens de duur van het mandaat van de voorlopig bewindvoerder, bij gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in hun hoofde, niet meer rechtsgeldig aan de persoon of op de woonplaats van één van de vereffenaars worden gedaan.

5. De appelrechters oordelen dat:

geen enkel artikel in het Gerechtelijk Wetboek voor onderhavig geval in een afwijking op de artikelen 32 et seq. en 42, 7° Gerechtelijk Wetboek voorziet;
artikel 57, laatste lid Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, tenzij de wet anders bepaalt, de termijn om hoger beroep tegen onbekwamen aan te tekenen, eerst bij de betekening van de beslissing aan hun wettelijke vertegenwoordigers begint;
de verweerster terecht benadrukt dat het begrip “onbekwaam” moet bepaald worden in overeenstemming met de principes van het burgerlijk recht;
anders dan in het Burgerlijk Wetboek - zoals bepaald bij artikel 488bis, k) - er in het Wetboek van Vennootschappen geen enkele wetsbepaling is die uitdrukkelijk voorschrijft dat wanneer er een voorlopig bewindvoerder is aangesteld, enkel aan deze voorlopig bewindvoerder zou kunnen worden betekend;
het feit dat de figuur van de voorlopige bewindvoering in het vennootschapsrecht door de rechtspraak werd ontwikkeld, de toepasselijkheid van de artikelen 32 et seq. en 42, 7° Gerechtelijk Wetboek niet ongedaan kan maken;
zolang de wet niet uitdrukkelijk bepaalt dat in geval van een voorlopig bewindvoerder bij een vennootschap in vereffening de betekening enkel rechtsgeldig ten aanzien van de voorlopige bewindvoerder kan geschieden, een derde conform de wettelijke bepalingen mag betekenen;
dit laatste zelfs niettegenstaande bij beschikking in kort geding van de voorzitter van de rechtbank van koophandel van 7 december 2011, gewezen tussen één van de vereffenaars en de vennootschap in vereffening, een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld om het bestuur van de vennootschap in vereffening waar te nemen gelet op de interne problemen;
in tegenstelling tot wat de eiseres beweert uit de beschikking van de kortgedingrechter van 7 december 2011 niet kan worden afgeleid dat vanaf die datum K.C. niet langer vereffenaar van de vennootschap was;
daaruit dan ook voortvloeit dat overeenkomstig artikel 42, 7° Gerechtelijk Wetboek aan K.C., vereffenaar, kon worden betekend.
6. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de termijn om hoger beroep aan te tekenen begon te lopen op 3 april 2011(lees: 2012), datum van de betekening aan K.C. in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de eiseres, en verstreek op 3 mei 2011 (lees: 2012), zodat het hoger beroep van de eiseres bij verzoekschrift van 4 mei 2011 (lees: 2012) laattijdig is, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

7. Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Noot: 

• Rechtskundig Weekblad [RW] VAN DEN BERGH, Bart; Noot 'De voorlopig bewindvoerder als volwaardig vennootschapsorgaan: procesrechtelijke implicaties voor betekeningen aan de vennootschap in vereffening' 2016-17, nr. 6, p. 220-225.

• Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] GUILIAMS, Sophie; Noot 'Betekening aan vennootschap is vereffening' 2016, nr. 334, p. 26-28.

• Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] CLIJMANS, Nico; Noot 'De betekening aan een vennootschap in vereffening met een voorlopig bewindvoerder' 2015, nr. 17, p. 1219-1224.

Rechtsleer:

• K. Geens, M. Wyckaert, C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier en S. Cools, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, p. 279 en 281 met de verwijzingen aldaar.

• Cnudde, S., « De voorlopig bewindvoerder: een uitzonderlijke maatregel ter vrijwaring van het vennootschapsbelang », R.A.B.G., 2017/8, p. 665-668

• M. Denef en B. Wauters, “Conflicten in vennootschappen geïllustreerd: voorlopig bewind en geschillenregeling bij echtelijke perikelen” in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Academiejaar 2001-2002, Cahier 11, Brugge, die Keure, 2002, p. 50-51;

• K. Geens, M. Wyckaert, C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier en S. Cools, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, p. 274-284, nr. 219.

• S. Rutten en F. Dupon, “Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (2001-2013)”, TPR 2014, p. 1883 et seq.

• S. Cools en R. Tas, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen” in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Academiejaar 2011-2012, Cahier 65, Brugge, die Keure, 2011, p. 43;

• B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, p. 176-178, nrs. 287-290.

• S. Cools en R. Tas, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen” in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Academiejaar 2011-2012, Cahier 65, Brugge, die Keure, 2011, p. 43;

• B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, p. p. 189, nr. 311 en 214-217, nrs. 338-343, p. 188-191, nrs. 310-312. en p. 190-191, nr. 312.

• K. Geens, M. Wyckaert, C. Clottens, F. Parrein, S. De Dier en S. Cools, “Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen (1999-2010)”, TPR 2012, p. 281 en 288.
 
• S. Cools en R. Tas, “Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen” in K. Geens (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Themis, Academiejaar 2011-2012, Cahier 65, Brugge, die Keure, 2011, nr. 16 enb p. 45

•  B. Tilleman, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, p. 214-217, nrs. 338-343.

Rechtspraak:

• Kh. Kortrijk (KG) 27 mei 1999, TRV 1999, 326

• Kh. Bergen 3 november 1999, JLMB 2000, 986;

• Kh. Brussel (KG) 1 februari 1999, TRV 1991, 191, noot J.V.;

• Kh. Turnhout (KG) 16 juli 2008, RW 2009-10, 1266, JDSC 2010, 235

• Brussel 8 september 2000, RPS 2001, 284, noot, JDSC 2003, 329.

• Brussel 8 september 2000, RPS 2001, 284, noot, JDSC 2003, 329;

• Brussel 10 februari 1998, JDSC 2000, noot Caluwaerts, RPS 1998, 402, noot; 

• Turnhout (KG) 16 juli 2008, RW 2009-10, 1266, JDSC 2010, 235;

• Gent 14 april 2014, DAOR 2014, JDSC 2015, 353;

• Kh. Turnhout (KG) 16 juli 2008, RW 2009-10, 1266, JDSC 2010, 235;

• Kh. Bergen 3 november 1999, JLMB 2000, 986;

• Kh. Bergen (KG) 26 januari 2000, JLMB 2001, 826, JDSC 2002, 324, RPS 2000, 91;

• Brussel 15 oktober 1998, RPS 1999, 286;

• Turnhout (KG) 16 juli 2008, RW 2009-10, 1266, JDSC 2010, 235;

• Gent 14 april 2014, DAOR 2014, JDSC 2015, 353
 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 22/07/2017 - 11:53
Laatst aangepast op: za, 22/07/2017 - 11:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.