-A +A

Betekening aan een vennootschap in vereffening

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Datum van de uitspraak: 
don, 10/09/2015

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met een algemene opdracht heeft tot gevolg dat de gewone bestuursorganen tijdens de duur van dit mandaat hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen.

Wanneer in een vennootschap in vereffening een voorlopig bewindvoerder met algemene opdracht is aangesteld, kunnen betekeningen aan deze vennootschap, tijdens de duur van het mandaat van de voorlopig bewindvoerder, bij gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in hun hoofde, niet meer rechtsgeldig aan de persoon of op de woonplaats van één van de vereffenaars worden gedaan.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
427
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 D.M. t/ BVBA A.&F. in vereffening en A.A.

...

Gezien het tussenarrest van 5 november 2012 waarbij het hof ambtshalve het debat heeft heropend met de vraag aan de partijen standpunt in te nemen nopens de vaststelling van het hof dat de vereffening van de BVBA A.&F. is afgesloten op 11 december 2006 en dat deze afsluiting is gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2007.

Het hof overweegt hierbij dat de sluiting van de vereffening zeer verregaand is wat de bekwaamheid en zelfs het bestaan van de rechtspersoon betreft.

Met een conclusie neergelegd op 5 februari 2013 legt de heer A.A. een akte van hervatting van het geding neer, waarbij hij het geding hervat voor de BVBA A.&F. Hij beweert de enige vennoot te zijn geweest en in die hoedanigheid na de afsluiting van de vereffening “sowieso vorderingsgerechtigd [te zijn] met betrekking tot het niet-vereffende actief van de ontbonden vennootschap”.

...

D.M. voert aan dat de hervatting van het geding door A.A. als onontvankelijk moet worden afgewezen, aangezien het debat slechts voor een beperkt – door het hof aangewezen – doel is heropend. Daarenboven verwerpt hij de mogelijkheid voor A.A. om zich als opvolger voor te stellen van de vereffende vennootschap om de vorderingen van deze laatste verder te zetten.

...

Beoordeling

I. Een gedinghervatting na de heropening van het debat is principieel mogelijk (Cass. 10 november 2011, Arr.Cass. 2011, 2306).

De vraag rijst evenwel te dezen of de hervatting van het geding op 5 februari 2013 door A.A. voor de BVBA A.&F. in vereffening, waarvan de vereffening afgesloten is op 11 december 2006, op ontvankelijke wijze kan geschieden.

De afsluiting van haar vereffening heeft tot gevolg dat de BVBA A.&F. niet meer over de vereiste rechtspersoonlijkheid beschikt om de als eiseres vóór de sluiting van de vereffening gestarte procedure voort te zetten (zie o.m.: R. Tas, “De procesrechtelijke gevolgen van de sluiting van de vereffening van een handelsvennootschap” (noot onder Gent 27 juni 1997), TRV 1997, 492 e.v., meer bepaald p. 497, nrs. 12 en 13). De hervatting van het geding voor de BVBA A.&F. door A.A. als vereffenaar, enige vennoot, zaakvoerder of wat dan ook, is zonder voorwerp, daar op het ogenblik van die hervatting (5 februari 2013) de vennootschap geen rechtspersoonlijkheid meer had om verder als eisende partij op te treden en de toekenning van haar aanspraken verder na te streven. De verklaring van de hervatting van het geding door A.A. is bijgevolg onontvankelijk, zodat de voortzetting van het geding in de persoon van “de BVBA A.&F. in vereffening” niet op regelmatige wijze kan verlopen.

...

III. De beroepsakte uitgaande van D.M. dateert van 27 augustus 2010. Het beroep is gericht tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 18 juni 2010 waarbij hij werd veroordeeld tot betaling aan de BVBA A.&F. in vereffening.

Op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden vonnis, was de vereffening van de geïntimeerde al drie jaar en acht maanden afgesloten... De vereffening had niet mogen zijn afgesloten gezien het lopende geding.

Hoe dan ook, door de afsluiting van de vereffening en het wegvallen van haar actieve rechtspersoonlijkheid, vermocht de BVBA A.&F. in vereffening in hoger beroep geen middelen meer aan te voeren tegen het hoger beroep door D.M. ingesteld (Cass. 14 februari 2012, nr. P.11.1181.N./3, besproken door D. Haex, TBH 2012, 531).

Aldus komen alle door de BVBA A.&F. in vereffening ontwikkelde argumenten in het raam van het verweer tegen het hoger beroep als onbestaand voor en komt het hoger beroep gegrond voor. Het bestreden vonnis wordt vernietigd.

De vordering wordt onontvankelijk verklaard, aangezien deze uitgaat van een vennootschap in vereffening die niet niet meer over de noodzakelijke actieve rechtspersoonlijkheid beschikt.

IV. De gerechtskosten

De vennootschap in vereffening bezit wél de passieve rechtspersoonlijkheid, voldoende om haar te veroordelen tot haar eigen gerechtskosten en tot de gerechtskosten aan de zijde van D.M. (...).

Noot: 

Nico Clijmans, De betekening aan een vennootschap in vereffening met een voorlopige bewindvoerder., RABG 2015/17, 1221

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 30/01/2016 - 12:34
Laatst aangepast op: za, 30/01/2016 - 12:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.