-A +A

Betekening aan een vennootschap - Betekening aan het orgaan of de aangestelde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 02/05/2017
A.R.: 
P. 16.0702N

Krachtens artikel 34 Gerechtelijk Wetboek wordt de betekening aan een rechtspersoon geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte is overhandigd aan het orgaan of de aangestelde die krachtens de wet, de sta-tuten of een regelmatige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon in rechte te ver-tegenwoordigen.

Artikel 35, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien de bete-kening niet aan de persoon kan worden gedaan, deze aan de woonplaats of gewo-ne verblijfplaats van de geadresseerde dan wel, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of administratieve zetel gebeurt. Hierbij wordt de akte ter hand gesteld aan een bloedverwant, een aanverwant, een dienstbode of een aangestelde van de geadresseerde.

Er is sprake van een aangestelde in de zin van deze bepalingen vanaf het ogenblik dat er een verhouding bestaat tussen de bestemmeling van het exploot en de persoon die het afschrift ervan in ontvangst neemt, die van die aard is dat men redelijkerwijze kan veronderstellen dat deze het afschrift aan de bestemmeling zal overhandigen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1176
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.16.0702.N

R. en E. BVBA S.-E.

I. Rechtspleging voor het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 29 april 2016.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artt. 34 en 35 Ger.W. en art. 187, § 1, tweede lid Sv. (bedoeld is art. 187, tweede lid Sv., zoals hier van toepassing): het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de betekening op een rechtsgeldige wijze aan een aangestelde van de eisers is gedaan; een eenpersoons-bvba kan immers geen aangestelde hebben en ook een ongehuwde kan geen aangestelde zijn; gelet op deze ongeldige betekening, oordeelt het bestreden vonnis eveneens ten onrechte dat door de kennisname door de eisers van dit betekeningsexploot de buitengewone verzetstermijn is ingegaan, met de laattijdigheid van de verzetten van de eisers tot gevolg.

2. Krachtens art. 34 Ger.W. wordt de betekening aan een rechtspersoon geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte is overhandigd aan het orgaan of de aangestelde die krachtens de wet, de statuten of een regelmatige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen.

Art. 35, eerste en tweede lid Ger.W. bepaalt dat indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, deze aan de woonplaats of gewone verblijfplaats van de geadresseerde dan wel, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of administratieve zetel gebeurt. Hierbij wordt de akte ter hand gesteld aan een bloedverwant, een aanverwant, een dienstbode of een aangestelde van de geadresseerde.

3. Er is sprake van een aangestelde in de zin van deze bepalingen vanaf het ogenblik dat er een verhouding bestaat tussen de bestemmeling van het exploot en de persoon die het afschrift ervan in ontvangst neemt, die van die aard is dat men redelijkerwijze kan veronderstellen dat deze het afschrift aan de bestemmeling zal overhandigen.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

4. Het bestreden vonnis oordeelt dat het verstekvonnis van 4 juni 2015 werd betekend aan een aangestelde van de eisers waarbij, in antwoord op de door de eisers in conclusie ontwikkelde argumentatie, werd aangegeven dat «een eenpersoons-bvba een aangestelde kan hebben en ook een ongehuwde aangestelde kan zijn». Die beslissing is naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

...

Noot: 

Nico Clijmans, De betekening aan een vennootschap in vereffening met een voorlopige bewindvoerder., RABG 2015/17, 1221

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 17/03/2018 - 21:16
Laatst aangepast op: zo, 08/04/2018 - 13:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.