-A +A

Beslissing genomen door onbevoegde overheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
don, 18/04/2013
A.R.: 
Arrest nr. 223.214

Een administratieve beslissing, zoals een tuchtstraf dient genomen door de bevoegde overheid

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
346
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

D.K. t/ NV bpost

Arrest nr. 223.214

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 17 december 2012, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 5 november 2012, genomen door de “chief human resources officer” van bpost, luidens welke D.D.K. zijn rechten op bevordering en op bevordering tot een hogere wedde niet kan doen gelden met ingang van 21 maart 2012 (art. 1), waarbij zijn normale activiteitswedde wordt verminderd (art. 2), en hij wordt afgezet met ingang van 5 november 2012 (art. 3).

...

Ernst van de middelen

A. Eerste middel

...

Beoordeling

10. De verzoeker werpt een exceptie van onbevoegdheid van de steller van de bestreden beslissing op. Hij voert aan dat de tuchtstraf diende te worden uitgesproken door zijn onmiddellijke chef of door een andere hiërarchische overste en niet door de afgevaardigde van de CHRO, die zijn beslissing nam op 29 juni 2012.

11. De verwerende partij antwoordt hierop in essentie dat de verzoeker dit middel van onbevoegdheid niet heeft opgeworpen in de loop van de interne beroepsprocedure, zodat hij dat middel niet voor de eerste maal kan aanvoeren voor de Raad van State. Zij besluit dan ook tot de onontvankelijkheid van het middel.

12. Het middel van onbevoegdheid van de steller van de beslissing van 29 juni 2012, zijnde de Expert Loopbaan, is een middel van openbare orde dat de verzoeker ook voor het eerst kan inroepen voor de Raad van State.

Het argument van de verwerende partij dat de beslissing van de Expert Loopbaan van 29 juni 2012 werd vervangen door de beslissing van de CHRO van 5 november 2012, neemt niet weg dat de eventuele onbevoegdheid van eerstgenoemde de regelmatigheid van de bestreden eindbeslissing mede zou aantasten. Indien immers van meet af aan de hiërarchische overste van de verzoeker was opgetreden – die volgens de verzoeker de bevoegde overheid was – dan had het resultaat van de tuchtprocedure er anders kunnen uitzien en was een beroep op de Commissie van beroep misschien overbodig geweest.

13. Nu vaststaat dat de verzoeker de onbevoegdheid van de steller van de handeling mag opwerpen voor de Raad van State, is het middel ontvankelijk en dient vervolgens te worden onderzocht welke administratieve overheid, gelet op de aard van het tuchtvergrijp, bevoegd was om de bestreden beslissing van de afzetting te nemen.

...
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 26/10/2013 - 04:23
Laatst aangepast op: za, 26/10/2013 - 04:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.