-A +A

Beslissing of de Belgische rechter dan wel de buitenlandse rechter bevoegd is is vatbaar voor beroep

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 12/05/2017
A.R.: 
C.16.0214.N

Een rechterlijke beslissing nopens de vraag of de Belgische rechter dan wel de buitenlandse rechter rechtsmacht heeft om over het geschil te oordelen is geen beslissing is over de bevoegdheid van de Belgische rechter. bijgevolg is deze beslissing vatbaar voor hoger beroep.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2018/5
Pagina: 
408
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

abstract: Conform artikel 1050 tweede lid en artikel 226,eerste lid Gerechtelijk wetboek is Een rechterlijke beslissing nopens de vraag of de Belgische rechter dan wel de buitenlandse rechter rechtsmacht heeft om over het geschil te oordelen geen beslissing is over de bevoegdheid van de Belgische rechter. bijgevolg is deze beslissing vatbaar voor hoger beroep.

(E.S.L. / M.M. NV - Rolnr.: C.16.0214.N)

(Advocaten: Mr. W. van Eeckhoutte en Mr. M. Lebbe)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 21 oktober 2015.

Sectievoorzitter A. Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ch. Vandewal heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Middel
1. Krachtens artikel 556, eerste lid Gerechtelijk Wetboek nemen de hoven en rechtbanken kennis van alle vorderingen, behalve van die welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt, en krachtens het tweede lid van dit artikel wordt hun respectieve bevoegdheid bepaald door Titel I van het Derde Deel “Bevoegdheid” van dat wetboek, onverminderd de bijzondere wettelijke bepalingen.

2. Krachtens artikel 1050, eerste lid Gerechtelijk Wetboek, zoals hier van toepassing, kan in alle zaken hoger beroep worden ingesteld, zodra het vonnis is uitgesproken.

Het tweede lid van dit artikel, zoals hier van toepassing, bepaalt evenwel dat tegen een beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep kan worden ingesteld samen met het hoger beroep tegen een eindvonnis.

3. Uit deze bepalingen volgt dat de beslissing over de betwisting of de Belgische dan wel de buitenlandse rechter rechtsmacht heeft om over het geschil te oordelen, geen beslissing is over de bevoegdheid van de Belgische rechter.

Artikel 1050, tweede lid Gerechtelijk Wetboek is bijgevolg niet van toepassing op deze beslissing.

4. De appelrechter oordeelt dat de regel van artikel 1050, tweede lid Gerechtelijk Wetboek niet belet dat hoger beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing van een rechter die zich zonder rechtsmacht verklaart op de grond dat:

- waar de eiseres van meet af aan opwierp dat de rechtbank van koophandel te Gent “onbevoegd” was om kennis te nemen van het geschil tussen partijen, deze exceptie niet de materiële of territoriale bevoegdheid van deze rechtbank betrof, maar de daaraan voorafgaande vraag naar de internationale rechtsmacht van de Belgische rechtbanken;

- de eiseres immers niet voorhield dat een andere Belgische rechtbank dan de rechtbank van koophandel te Gent materieel of territoriaal bevoegd was om van het geschil kennis te nemen, maar stelde dat het geschil enkel kon behandeld worden door een Spaanse rechtbank.

5. Door aldus te oordelen verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 757,14 EUR.

Noot: 

Dit arrest werd ook gepubliceerd in RW 2017- 2018, 1413

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 08/04/2018 - 19:34
Laatst aangepast op: do, 10/05/2018 - 23:17

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.