-A +A

Beslag op zeeschip kan enkel voor zeevordering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 30/06/2016
A.R.: 
C.16.0061.N

Krachtens artikel 1468 Gerechtelijk Wetboek kan het verzoek om beslag op een zeeschip slechts worden toegestaan om een zeevordering te waarborgen; volgens littera k) van deze bepaling worden als zeevordering onder meer beschouwd de vorderingen die voortvloeien uit de leveranties, waar ook, van waren of materiaal aan een schip voor het beheer of het onderhoud ervan; een zeevordering voor leveranties aan het schip moet steunen op een verbintenis aangegaan door de bevrachter of de scheepseigenaar of die hen kan worden toegerekend krachtens de vertrouwensleer (1). (1) Zie E. Dirix en K. Broeckx, Algemene Praktische Rechtsverzameling, Beslag, 336, nr.489.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.16.0061 N
TRANSCOR ENERGY nv, met zetel te 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 7,
eiseres,
tegen
PTR PACIFIC TANK REEDEREI GmbH & Co. KG, vennootschap naar bui-tenlands recht, met zetel te 22767 Hamburg (Duitsland), Palmaille 45,
verweerster,

in aanwezigheid van
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, vennootschap naar Duits recht, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 13-15,
partij opgeroepen in gemeenverklaring.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 oktober 2015.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Volgens artikel 1467, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter toe-staan dat bewarend beslag wordt gelegd op zeeschepen en binnenschepen die zich in het rechtsgebied van de rechtbank bevinden.

2. Krachtens artikel 1468 Gerechtelijk Wetboek kan het verzoek om beslag op een zeeschip slechts worden toegestaan om een zeevordering te waarborgen. Vol-gens littera k) van deze bepaling worden als zeevordering onder meer beschouwd de vorderingen die voortvloeien uit de leveranties, waar ook, van waren of materi-aal aan een schip voor het beheer of het onderhoud ervan.

Een zeevordering voor leveranties aan het schip moet steunen op een verbintenis aangegaan door de bevrachter of de scheepseigenaar of die hen kan worden toege-rekend krachtens de vertrouwensleer.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerster de eigenaar is van het ms ANNETTE ESSBERGER;
- de verweerster via haar scheepsagent bunkers bestelde voor haar schip bij de vennootschap OW Bunker Germany;
- tussen de verweerster en OW Bunker Germany een koopovereenkomst tot stand kwam;
- OW Bunker Germany, een Duitse vennootschap, het order heeft doorgegeven aan OW Bunker (Rotterdam), een Nederlandse vennootschap, die op haar beurt de bunkers heeft besteld bij de eiseres;
- de eiseres een orderbevestiging stuurde aan OW Bunker (Rotterdam) en daarin de OW Bunker (Rotterdam) "uitdrukkelijk [...] beschouwde als ‘koper'';
- de bunkers werden geleverd aan boord van het schip op 9 oktober 2014 tegen aflevering van een ontvangstbewijs ‘bunker delivery receipt';
- OW Bunker Germany een factuur zendt aan de verweerster die op 22 oktober 2014 wordt voldaan;
- de eiseres op 10 oktober 2014 een factuur zendt naar OW Bunker (Rotterdam) die onbetaald blijft;
- deze factuur als bestemmeling vermeldt: "mv. ANNETTE ESSBERGER and/or owners/charters/OW Bunker Rotterdam bv" (in vrije vertaling: "ms. ANNETTE ESSBERGER en/of eigenaar/bevrachters/OW Bunker Rotterdam bv");
- OW Bunker (Rotterdam) op 21 november 2014 failliet wordt verklaard;
- de eiseres op 11 december 2014 een verzoekschrift neerlegt tot het leggen van bewarend beslag op het ms ANNETTE ESSBERGER;
- de eiseres krachtens een beschikking van de Antwerpse beslagrechter van 11 december 2014 dezelfde dag bewarend beslag heeft gelegd op het ms ANNETTE ESSBERGER, eigendom van de verweerster.

4. De appelrechters die vervolgens oordelen dat uit de orderbevestiging en de facturatie blijkt dat de eiseres uitsluitend OW Bunker (Rotterdam) als haar mede-contractant beschouwde en dat het loutere feit van de fysieke levering aan boord van het ms ANNETTE ESSBERGER onvoldoende is voor het aannemen van een zeevordering als bedoeld in artikel 1468, k), Gerechtelijk Wetboek en op die gronden de beschikking van 11 december 2014 tot het leggen van het bewarend beslag intrekken, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1.065,49 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 05/11/2016 - 14:51
Laatst aangepast op: za, 05/11/2016 - 14:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.