-A +A

Bendevorming voorwaarden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 20/02/2013
A.R.: 
P.13.0112.F

Bendevorming in de zin van artikel 322 Strafwetboek vereist een vereniging van fysieke personen, georganiseerd met het oog op de uitvoering van het oogmerk van die vereniging, dat bestaat in het plegen van aanslagen op personen of op eigendommen. De organisatie moet een opzettelijk karakter hebben, wat elke toevallige of onvoorziene bijeenkomst uitsluit en zij moet de leden op ondubbelzinnige wijze aan elkaar binden tot een groep die op het geschikte ogenblik kan optreden.Zie ook Cass. 04/03/2014, P.13.1775.N, juridat.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
861
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Naar luid van art. 322 Sw. is elke vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen een misdrijf, bestaande door het enkele feit van het inrichten van de bende.

De in dat artikel bedoelde organisatie moet een opzettelijk karakter hebben, met uitsluiting van elke toevallige of onvoorziene bijeenkomst. Zij moet de verschillende leden op ondubbelzinnige wijze aan elkaar binden tot een groep die op het geëigende ogenblik kan optreden.

Het maatschappelijk gevaar dat art. 322 Sw. wil bestraffen, is dus meer dan alleen de overeenkomst waarbij verschillende personen beslissen om gezamenlijk misdrijven te plegen.

Occasioneel overleg met het oogmerk om een misdaad of een wanbedrijf te plegen is geen georganiseerde vereniging.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Rechtsleer:

• M. De Swaef en M. Traest, “Bendevorming en criminele organisaties” in Comm. Straf., p. 9, nr. 4.B.

Noot: 

Artikel 324ter, § 1, Strafwetboek bepaalt: “Wanneer de criminele organisatie gebruik maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie,
of commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, wordt iedere persoon die wetens en
willens daarbij betrokken is, gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro of met een van die
straffen alleen, ook al heeft hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op één van de in de artikelen 66
tot 69 bedoelde wijzen.”

4. De woorden “wetens en willens” houden in dat de persoon die zich ertoe beperkt deel uit te maken van de criminele organisatie, niet kan worden veroordeeld
indien hij niet weet dat die organisatie gebruik maakt van de in artikel 324ter Strafwetboek beoogde methodes.

Cass. 09/01/2018, juridat

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 16/02/2014 - 16:15
Laatst aangepast op: do, 07/06/2018 - 13:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.