-A +A

Auteursrecht en stakingsvordering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 07/10/2010
A.R.: 
C.09.0391.F

De schending van een toegekende licentie of exploitatierecht in het kader van een auteursrecht begaat niet alleen een contractuele fout, maar ook een extracontractuele fout door zich schuldig te maken aan namaak.

De kortgedingrechter kan aldus zelfs zonder uitspraak te doen over de contractuele fout een stakingsvordering uit te spreken.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
251
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV B. t/ CVBA S.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 4 maart en 18 juni 2009 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Derde middel

Eerste onderdeel

Een op art. 87, § 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten gegronde vordering tot staking kan worden ingesteld tegen degene die een contractuele fout begaat, indien die tekortkoming op zich bestaat in een inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten.

Het onderdeel dat er volledig van uitgaat dat een op dat artikel gegronde vordering tot staking nooit ontvankelijk is wanneer een overeenkomst betreffende het auteursrecht gesloten is tussen de houder van het auteursrecht en de persoon die ervan beschuldigd wordt dat recht te hebben geschonden, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

Degene die de grenzen overschrijdt van de door de houder van het auteursrecht of van de naburige rechten toegekende exploitatievergunning maakt zich schuldig aan namaking, los van enige contractuele fout.

De stakingsrechter kan bijgevolg het bestaan vaststellen van een inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten en de staking daarvan bevelen indien de exploitant de verplichtingen niet nakomt die de houder heeft opgelegd in ruil voor zijn toestemming.

Het bestreden arrest van 4 maart 2009 stelt vast dat de eiseres de door de overeenkomst van 1 augustus 2005 gewaarborgde minima niet heeft betaald. Het oordeelt dat de eiseres zonder toestemming werken van de catalogus van de verweerster uitzond, aangezien de betaling van die gewaarborgde minima een van de essentiële voorwaarden van haar toestemming was, althans voorlopig.

Aldus legt het de overeenkomst van 1 augustus 2005 niet uit op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg niet de bewijskracht ervan.

Het heeft uit die vermeldingen, zonder enige van de in het middel aangewezen bepalingen te schenden, kunnen afleiden dat de eiseres een inbreuk heeft gepleegd op het auteursrecht van de verweerster, ook al was de overeenkomst tussen de partijen niet ontbonden en had de verweerster de exceptie van wanuitvoering niet aangevoerd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

De rechter die met toepassing van art. 87, § 1 van de wet van 30 juni 1994 over de staking uitspraak doet, is niet bevoegd om de staking te bevelen van contractuele tekortkomingen die geen inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten uitmaken.

Hij kan evenwel de inhoud en de draagwijdte van een overeenkomst onderzoeken om na te gaan of de als namaking aangemerkte daad al dan niet geoorloofd is.

Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.

...
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 07/10/2012 - 11:21
Laatst aangepast op: zo, 07/10/2012 - 11:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.