-A +A

Arbeidsongeval van en naar het werk - onderbreking om naar dokter te gaan

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Arbeidsrechtbank
Plaats van uitspraak: Mechelen
Datum van de uitspraak: 
maa, 03/04/2017

Het traject dat de werknemer aflegt om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, blijft normaal, in de zin van art. 8, alinéa 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, indien de door de werknemer gemaakte omweg onbeduidend is, indien die omweg weinig belangrijk en te verantwoorden is door een wettige reden, of indien hij wel belangrijk, maar aan overmacht te wijten is.

Kortom de afgelegde weg dient zowel chronologisch als geografisch als normaal beschouwd te kunnen worden.

Wanneer door de werknemer achtereenvolgens verschillende vervoermiddelen worden gebruikt om de weg naar en van het werk af te leggen, vereist het begrip normaal traject, in de zin van art. 8, alinéa 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, niet dat bij de beoordeling van de belangrijkheid van een omweg rekening wordt gehouden met de manier waarop het gedeelte van de weg naar en van het werk, tijdens hetwelk de omweg is gemaakt, normaal diende te worden afgelegd.

 Het traject is chronologisch normaal. wanneer een arbeidsweg van 15 minuten door de werknemer gedurende een half uur wordt onderbroken om een bezoek aan een geneesheer-specialist af te leggen en hij hiervoor de toelating kreeg van zijn werkgever.

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017
Pagina: 
706
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Arbrb. Antwerpen (afd. Mechelen) 3 april 2017, NjW 2017, 706.

D.D.M.,[ ... J Eiser, [ ... ]

tegen:

NV Allianz Benelux, [ ... J Verweerster,

[ ... ]

 De rechtbank is van oordeel dat een oponthoud van 25 minuten voor een bezoek aan een geneesheer-specialist als een niet belangrijke onderbreking dient beschouwd te worden en verantwoord wordt door een wettige reden.

3. DE FEITEN

De heer D.D.M. is dienst van de firma ETERNIT nv te Kapelle-Op-Den-Bos.

[ ... ].

Op 10 september 2015 had hij tussen 12u en 13u een afspraak bij dokter V.T. in de Sint-Jozefkliniek te Bornem. Hij had hiervoor op 8 september 2015 toelating gevraagd aan zijn leidinggevende om het werk later aan te vatten.

Om 13u53 reed hij met zijn moto te Willebroek op weg naar zijn werk [ ... ]. Ter hoogte van de Kersdock werd hij aangereden door een auto. Hij werd gekwetst aan het linkerbeen. Hij verbleef in het ziekenhuis tot en met 19 september 2015.

De heer D.D.M. verklaarde op 30 september 2015:

"Op donderdag 10/09/2015 moest ik werken van 13u40 tot 2lu40.

[ ... ]

Van bij mij thuis tot op het werk is het +/- 10 km.

Met de moto doe ik hier+/- 15 minuten over.

Op 10/09/2015 had ik een privé-afspraak in hef St. Jozef kliniek te Willebroek,

[ ].

[ ]

Verwerende partij weigerde het ongeval te erkennen als arbeidsongeval om redenen:

"Het ongeval is niet overkomen op de normale traject tussen de verblijfplaats en de werkplaats en omgekeerd.

Het ongeval is voorgevallen tijdens en na een niet door overmacht gerechtvaardigde grote onderbreking.

[ ... ]

5. BEOORDELING

[ ... ]

Principes

Artikel 8 § 1 arbeidsongevallenwet stelt dat de ongevallen, die zich voordoen op de weg naar en van het werk, als arbeidsongeval worden aanzien.

Onder de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale traject door rekening te houden met de normale tijd (chronologisch) en de normale weg (geografisch).

Artikel 8 preciseert niet wat dient verstaan te worden onder "normaal traject". Uit de voorbereidende werken blijkt dat de wetgever hier een zeer brede interpretatie aan wenste te geven. (Arbeidsongevallen, ARON, Kluwer, comm. 1.3144)

[ ... ]

Met betrekking tot de chronologische weg dient nagegaan worden of de duur van het traject dat het slachtoffer aflegde normaal was.

De normale arbeidsweg is niet noodzakelijk het rechtstreekse en ononderbroken traject, het traject blijft maar chronologisch normaal indien het in een niet-belangrijke mate onderbroken wordt om een wettige redenen of indien een belangrijke onderbreking te wijten is aan overmacht. Het traject wordt niet abnormaal naar de tijd door de enkele omstandigheid dat de werknemer voortijdig zijn verblijfplaats verlaat om zich te begeven naar de plaats waar hij werkt.

De bewijslast ligt bij het slachtoffer. Alle middelen van recht, inbegrepen getuigen en vermoedens, zijn toegelaten.

Toepassing op het geschil

[ ... ]

De heer D.D.M. moest normaal de arbeid aanvatten om 13u40. De normale duur van het traject was 15 minuten.

Hij vertrok om 13u vanuit zijn woning omdat hij om 13ul5 een afspraak had met een geneesheer-specialist. Hij had vooraf de toelating gekregen om later op zijn werk te komen.

Het ziekenhuis is gelegen op de geografisch normale weg. Hierover bestaat geen betwisting tussen partijen. Hij verliet het ziekenhuis omstreeks 13u40.

Wanneer een werknemer zijn arbeidsweg van 15 minuten onderbreekt gedurende een half uur om een aan een geneesheer-specialist af te leggen, zonder hierdoor de afgelegde afstand te vergroten, en hij hiervoor de toelating kreeg van zijn werkgever, is deze onderbreking weinig belangrijk en verantwoordt.

Terecht stelt eisende partij dat het weinig verantwoord ware geweest om de heer D.D.M. te dwingen terug naar huis te rijden en opnieuw te vertrekken naar zijn werk, nu het ziekenhuis op de geografisch normale weg lag.

De rechtbank oordeelt dat de heer D.D.M. een wettige reden aantoont.

De rechtbank volgt de heer D.D.M. ook waar deze stelt dat een patiënt afhankelijk is van de agenda van een specialist om een afspraak te maken. Indien de heer D.D.M. een dringend medisch probleem had, had hij niet de vrije keuze om de afspraak op een ander tijdstip te laten doorgaan. Het feit dat hij twee dagen voordien zijn werkgever inlichtte, betekent niet dat het niet dringend was, nu een afspraak met een specialist soms weken kan duren.

De rechtbank oordeelt dan ook dat de heer D.D.M. het bewijs levert van het bestaan van een plotse gebeurtenis op 10 september 2015, omstreeks 13.43 uur, op de weg van huis naar het werk, dat de letsels heeft kunnen veroorzaken.

Nu het bestaan van letsels en van een plotselinge gebeurtenis waardoor deze letsels zijn kunnen ontstaan wordt aangetoond, worden deze letsels, met toepassing van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet, vermoed door het ongeval te zijn veroorzaakt.

 6. UITSPRAAK

OM DEZE REDENEN, DE RECHTBANK,

[ ... ]

Verklaart de vordering ontvankelijk. Beveelt alvorens recht te doen een onderzoek door een deskundige

[ ... ]

 

Noot: 

Midas Sweerman, Onderbreking arbeidsweg wegens doktersbezoek en arbeidsongeval, NJW 2017, 708

Overige rechtsleer:

• G. HULLEBROECK, "Waar liggen de grenzen van de geografische en chronologische arbeidsweg?", T.Verz. 2013, afl. 1, 55

• P. STINKENS, "Ongevallen op de weg naar en van het werk", T.Verz. 2016, afl. 3, 316

• V. VERDEYEN, "Arbeidsongeval en arbeidswegongeval", NJW 2008, afl. 177, 166

Overige rechtspraak:

• Cass. 26 januari 1977, Arr.Cass. 1977, 592; Cass. 27 maart 1995, Arr.Cass. 1995, 354

• Cass. 18 december 2000, Bull. 2000, afl. 12, 1978; A. VANDERSCHAEGHE, "Ongeval op de weg naar en van het werk", in X, Arbeidsongevallen, Comm. 1.3/55, 81

• Cass. 13 november 1995, JTT 1996, 252;

• Arbrb. Gent 28 juni 1982, De Verz. 1982, 549;

• Arbh. Antwerpen 9 januari 2001, Soc.Kron. 2002, afl. 2, 89;

• Arbh. Gent 28 juni 2001, AR 276/00; Cass. 5 maart 2007, Arr.Cass. 2007, afl. 3, 547;

• Arbh. Antwerpen 25 mei 2009, AR 2080415. •

• Arbh. Luik 14 januari 1987, JTT 1988, 80

• Arbrb. Gent 28 juni 1982, De Verz. 1982, 549;

• Arbh. Brussel 28 april 1997, Verkeersrecht 1997, 282;.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 25/05/2018 - 17:08
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 23:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.