-A +A

Arbeidsongeval, recht op vergoeding, prothesen, maar ook aanpassing woning zoals badkamer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 22/06/2009
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
674
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

 

Toepasselijke wetgeving

• art. 28 van de Arbeidsongevallenwet
• art. 35 van het K.B. van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet

Samenvatting van het arrest

Ingevolge deze bepalingen heeft het slachtoffer van een arbedongeval recht op de prothesen en orthopedische toestellen die ingevolge het ongeval nodig zijn. Als n ook als prothese of orthopedisch toestel dient beschouwd alle functionele bijhorigheden. Voor de toepassing van deze bepalingen dienen prothesen en orthopedische toestellen begrepen te worden in de zin van kunst- en hulpmiddelen die een valide persoon niet nodig heeft en die door het arbeidsongeval voor de getroffene nodig zijn geworden om aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te steunen of te vervangen dan wel het gebruik of de functies ervan te bevorderen. De bouw van een aangepaste badkamer kan in bepaalde omstandigheden worden beschouwd als een prothese in de zin van de Arbeidsongevallenwet.

Tekst van het arrest:

NV F.I.B. t/ D.M.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2007 gewezen door het Arbeidshof te Gent.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

...

Tweede middel

3. Krachtens art. 28 van de Arbeidsongevallenwet heeft de getroffene van een arbeidsongeval recht op de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen en, onder de voorwaarden bepaald door de Koning, op de prothesen en orthopedische toestellen die ingevolge het ongeval nodig zijn.

Krachtens art. 35 van het K.B. van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals te dezen van toepassing, worden als prothese of orthopedisch toestel beschouwd:

– de eigenlijke prothese of het eigenlijke orthopedisch toestel;

– alle functionele bijhorigheden;

– het reservetoestel, naar gelang van de aard van de letsels.

4. Voor de toepassing van de voormelde bepalingen hebben prothesen en orthopedische toestellen de betekenis van kunst- en hulpmiddelen die een valide persoon niet behoeft en die als gevolg van het arbeidsongeval nodig zijn om aangetaste of verzwakte lichaamsdelen te steunen of te vervangen dan wel het gebruik of de functies ervan te bevorderen.

De bouw van een aangepaste badkamer kan in bepaalde omstandigheden een hulpmiddel zijn dat nodig is om het gebruik of de functies van de aangetaste of verzwakte lichaamsdelen van het slachtoffer van een arbeidsongeval te bevorderen.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de aanpassing van de inrichting van een badkamer aan de invaliditeit van de getroffene in geen geval kan worden beschouwd als een prothese, faalt het naar recht.

5. De appelrechters oordelen dat de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat nader onderzoek raadzaam is omtrent de voorwaarden waaronder de inrichting van de aangepaste badkamer als prothese kan worden aanvaard.

Hoewel zij principieel niet uitsluiten dat een badkamer als prothese kan worden beschouwd, oordelen de appelrechters, in afwachting van het deskundigen- onderzoek, niet over de mate waarin de kosten voor de bouw en inrichting van een aangepaste badkamer op de arbeidsongevallenverzekeraar kunnen worden verhaald.

In zoverre het middel subsidiair de appelrechters verwijt geen onderscheid te hebben gemaakt tussen de uitgaven die specifiek zijn verricht, enerzijds, voor het plaatsen of bouwen van de badkamer zelf, anderzijds, voor het aanpassen van de badkamer aan de noden van de getroffene, mist het feitelijke grondslag.

 

 

Hof van Cassatie, 22 juni 2009

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 25/12/2009 - 14:04
Laatst aangepast op: wo, 19/05/2010 - 20:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.