-A +A

Afwerven cliënteel met onrechtmatige begeleidende omstandigheden zoals verwarring en misleiding is verboden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Arbeidshof
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
vri, 03/06/2016
A.R.: 
2016/CB/5

In beginsel is het aan de gewezen werknemer toegestaan hetzelfde cliënteel op te zoeken als dat van zijn ex-werkgever. Het benaderen van cliënteel van een concurrerende onderneming behoort immers tot het wezen zelf van de concurrentie. Het benaderen van cliënteel wordt enkel ongeoorloofd, indien er onrechtmatige begeleidende omstandigheden zijn, zoals het stichten van verwarring en misleiding. Dit wordt soms afgeleid uit het feit dat een massaal aantal klanten onmiddellijk en plots overgaan.

Afwerving van personeel
In beginsel behoort de afwerving van personeel eveneens tot de vrijheid van concurrentie en is dit in beginsel geoorloofd, behalve wanneer er destabiliserende en verwarring stichtende begeleidende omstandigheden zijn.
 

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

inhoud arrest

Noot: 

Rechtbank Koophandel Antwerpen, Afdeling Turnhout, zetelend zoals in kortgeding, 13 februari 2015, NJW 2015, 326, 555 met noot D. Bruloot, Oneerlijke marktpraktijken tussen onderneming

De vrijheid van handel (Decreet D’Allarde) impliceert de vrijheid van mededinging die alle ondernemingen toelaat inspanningen te doen om cliënteel tot zich te trekken. Elke onderneming is derhalve gemachtigd om de ganse markt te prospecteren, dus ook jhet cliënteel van zijn concurrenten.

Dat cliënteel moet worden beschouwd als een res nullius, een zaak die aan niemand toebehoort. Een onderneming kan derhalve cliënteel niet voor zich houden of zich toe-eigenen.

Wanneer een onderneming klanten afwerft van een ex-werkgever (hoofdaannemer), geldt in principe hetzelfde. Bij afwezigheid van een geldig niet-concurrentiebeding heeft een ex-werknemer na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in principe het recht om zich als zelfstandige te vestigen en zijn ex-werkgever te beconcureren.

De afwerving van clië,nteel kan slechts als onrechtmatig worden beschouwd omwille van haar doelstellingen en/of de bijzondere omstandigheden waarin ze plaatsvindt.

Daden van loutere concurrentie, daden van afwerving van cliënteel of afwerving van personeel worden op zich niet beteugeld door art. IV.104 WER en 105 WER.

Opdat er sprake zou zijn van derden medeplichtigheid aan contractbreuk, dient vooreerst aangetoond dat er een geldige contractuele verbintenis bestaat, die door de andere contractpartij wordt geschonden en waarvan de derde op de hoogte was of behoorde te zijn en desondanks toch heeft meegewerkt aan deze contractbreuk
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 31/10/2017 - 18:47
Laatst aangepast op: di, 31/10/2017 - 18:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.