-A +A

Afstand aanplanting bomen en hagen geldt bij aanplanting

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Datum van de uitspraak: 
don, 23/01/2014
A.R.: 
C.13.0083.N

Artikel 35 Veldwetboek regelt enkel de afstand die bij de aanplanting van bomen en hagen moet worden in acht genomen en voorziet tevens in een uitzondering voor fruitbomen die als leiboom worden aangeplant zonder dat er kan uit afgeleid worden dat het een nabuur verboden is tegen de muur klimop en wingerd te laten groeien

 

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2012/263
Pagina: 
393
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.13.0083.N
1. W B,
2. E O,
eisers,

tegen

1. Wivine BRUSSELMANS, wonende te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 52/B000,

2. Sébastien VAN DEN OSTENDE, wonende te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 52/B000,
verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde van 13 juni 2012.

II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. De appelrechters wijzen in het dictum het anders of overige gevraagde af als ongegrond. Op de pagina's 5 en 6 van het vonnis vermelden zij de redenen waar-om de vordering van de eisers in zoverre deze betrekking heeft op de klimop en de wingerd aan de gemene muur niet kan worden ingewilligd.

2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters nalaten uitspraak te doen over een punt van vordering en dat zij in elk geval nalaten te antwoorden op het ter zake aangevoerde verweer, mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

3. Artikel 35 Veldwetboek bepaalt dat hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand mogen geplant worden. Bij ontsten-tenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant.

Dit artikel bepaalt verder dat fruitbomen van welke soort ook als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven mogen geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen.
Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken.

4. Dit artikel regelt enkel de afstand die bij de aanplanting van bomen en hagen moet worden in acht genomen en voorziet tevens in een uitzondering voor fruitbomen die als leiboom worden aangeplant.

5. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat uit artikel 35 Veldwetboek kan worden afgeleid dat het een nabuur verboden is tegen de gemene muur klimop en wingerd te laten groeien, berust op een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot kosten.
Bepaalt de kosten voor de eisers op 1015,03 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer,

Noot: 

• F. BAUDONQ en M. DEBAENE, “Afstand van beplantingen. Het onderwerp herbekeken” in LECOCQ, P., TILLEMAN, B., VERBEKE, A., Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die Keure, 2005, 221-283;

• A. KLUYSKENS, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1953, 339-342.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 16/02/2015 - 18:34
Laatst aangepast op: ma, 16/02/2015 - 18:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.