-A +A

Advocatenabonnement opzegging recht op schadevergoeding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Luik
Datum van de uitspraak: 
don, 27/10/2011

Een cliënt kan steeds een einde maken aan het door hem gegeven mandaat van zijn advocaat.In dit geval dient de cliënt principieel enkel de prestaties te vergoeden die de advocaat heeft geleverd, zonder dat de advocaat aanspraak kan maken op een schadevergoeding wegens de opzegging.

Van deze regel kan afgeweken worden wanneer een institutionele cliënt met zijn advocaten een kaderabonnementscontract heeft afgesloten in de vorm van een , een maandelijks abonnement, waarbij de vergoeding bestaat uit een forfait los van de prestaties die door de advocaten in elk van de hen toevertrouwde dossiers werden verricht..

Wanneer deze institutionele cliënten een abonnementscontract afsluiten met verschillende advocaten, die zich elk ertoe verbinden zich in het betrokken domein te specialiseren en een organisatie in stand te houden waarmee de geschillen die hen werden toevertrouwd, konden worden aangepakt, kan de eenzijdige opzegging slechts worden toegelaten op grond van een afdoende, werkelijke en toelaatbare reden, zoals bv een bewezen en niet zo maar vaag omschreven vertrouwensbreuk. 

Hiervan is geen sprake wanneer onder een zogeheten algemene opzegging van alle abonnementen met de advocaten van een openbare dienst wordt doorgevoerd, onmiddellijk gevolgd door het verlenen van een nieuw abonnementscontract aan bijna alle abonnementen tegen dezelfde voorwaarden als het oorspronkelijk abonnement, behalve die van twee advocaten, zonder motivering.

De advocaat van wie het abonnement zo werd opgezegd, heeft recht op een vergoeding die niet overeenstemt met de winst die alle bijzondere dossiers die hem waren of hadden kunnen worden toevertrouwd, zouden hebben opgebracht, maar met de brutowinst die voortvloeide uit het basisbedrag van het jaarabonnement. Die kan worden bepaald op vijfenveertig procent van het bedrag van dat abonnement. Dat resultaat moet worden vermenigvuldigd met het aantal jaren dat nog moet verlopen vooraleer de advocaat de leeftijd bereikt waarop het abonnement eindigt ( de pensioenleeftijd zoals voorzien in het abonnement).

Publicatie
tijdschrift: 
JLMB
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2010/21
Pagina: 
977
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Noot: 

WILDEMEERSCH, J, La rupture du contrat avec son avocat a-t-elle un coût ? Réflexions entre souci de rentabilité et respect de la déontologie
JLMB 2010, afl. 21, 983-989

Inhoud:

• Les faits; La qualification juridique de la relation avocat/client?;

• Le droit de rupture: un droit fondamental inhérent aux droits de la défense et... absolu?;

• Contrat cadre et application de l'article 1794 du code civil;

• Conséquences de la divergence d'analyse sur la charge de la preuve;

• Conséquences de la divergence d'analyse sur le dommage: heurt déontologique?;

• Conclusion.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 25/09/2014 - 21:45
Laatst aangepast op: do, 25/09/2014 - 21:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.