-A +A

Admininistratieve geldboete betalen onder voorbehoud is geen erkenning van inbreuk

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
don, 03/05/2012
A.R.: 
219.161
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
430
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

CV K.T. t/ Vlaams Gewest

Arrest nr. 219.161

I. Voorwerp van het beroep

Het beroep, ingesteld op 14 januari 2011, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van het agentschap Inspectie RWO Toezicht van 17 november 2010 waarbij het verweerschrift van de CV K.T. tegen de ingebrekestelling van 5 oktober 2010 ongegrond wordt verklaard en haar een administratieve geldboete van 5.000 euro wordt opgelegd.

[...]

IV. Ontvankelijkheid van het beroep

[...]

Zoals de verzoekende partij terecht aanvoert, doet het betalen van de administratieve geldboete geen afbreuk aan het bestaan van de bestreden beslissing waarmee deze boete werd opgelegd.

De vordering is dan ook niet zonder voorwerp geworden.

22. Een beroep tot nietigverklaring heeft geen schorsende werking. De omstandigheid dat de verzoekende partij de bij het bestreden besluit opgelegde administratieve geldboete “onder voorbehoud” heeft betaald teneinde “de gedwongen invordering te vermijden”, kan haar dan ook niet worden tegengeworpen teneinde haar het belang bij de vordering te ontnemen. De “bedenkingen” van de verwerende partij betreffende “het tijdstip van betaling (….), de aard van het geformuleerde voorbehoud (…) en het ogenblik waarop het voorbehoud werd geformuleerd” ten spijt, kan hieruit geen impliciete instemming van de verzoekende partij met het bestreden besluit worden afgeleid, des te meer nu blijkt dat, anders dan de verwerende partij meent, de administratieve geldboete werd betaald op dezelfde dag dat het annulatieberoep werd ingesteld. Evenmin houdt deze betaling in dat de nietigverklaring de verzoekende partij geen voordeel meer kan opleveren. De eventuele nietigverklaring van het bestreden besluit impliceert immers dat de administratieve geldboete ten onrechte zou zijn opgelegd, zodat de verzoekende partij de betaalde som eventueel kan terugvorderen.

De exceptie wordt verworpen.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 10/11/2012 - 17:19
Laatst aangepast op: do, 19/09/2013 - 22:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.