-A +A

Aanwerving met oog op prostitutie is ander misdrijf dan exploitatie prositutie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 24/02/2010
A.R.: 
P.09.1767.F

Het aanwerven met het oog op het plegen van prostitutie en het exploiteren daarvan, zijn verschillende handelingen die dezelfde dader kunnen worden ten laste gelegd of ten nadele van hetzelfde slachtoffer kunnen worden gepleegd.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

Arrest

Nr. P.09.1767.F

K. A.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 10 november 2009.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen de eiser

Eerste middel

De eiser voert aan dat het arrest tegenstrijdig is omdat het hem veroordeelt zowel op grond van artikel 380, § 1, 1°, als met toepassing van artikel 380, § 1, 4°, Strafwetboek.

Het aanwerven met het oog op het plegen van prostitutie, dat in het eerste artikel is bedoeld, en het exploiteren daarvan, dat in laatstgenoemd artikel is bedoeld, zijn verschillende handelingen die dezelfde dader kunnen worden ten laste gelegd of ten nadele van hetzelfde slachtoffer kunnen worden gepleegd. In strijd met wat het middel aanvoert, sluit het aanwerven om eens anders driften te voldoen het winstoogmerk niet uit.

Het arrest stelt vast dat de eiser, die geen persoonlijke inkomsten had, van de kwetsbaarheid van het slachtoffer misbruik heeft gemaakt om, enerzijds, haar in het prostitutiemilieu vast te houden en, anderzijds, haar te dwingen hem de winsten uit die activiteit af te staan.

Deze beslissing is niet tegenstrijdig en schendt de wettelijke bepalingen niet waarvan zij toepassing maakt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Vijfde middel

De eiser voert aan dat het arrest, door de geldboete van duizend euro op vijfduizend vijfhonderd euro te brengen, artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten schendt, naar luid waarvan de verhoging vijfenveertig decimes bedraagt.

De toevoeging van één decime aan een bedrag komt overeen met de verhoging van dat bedrag met één tiende. De verhoging met vijfenveertig decimes staat gelijk met de vermenigvuldiging van het bedrag met vijf en een half.

Het middel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, in openbare terechtzitting van 24 februari 2010

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 08/08/2017 - 16:13
Laatst aangepast op: di, 08/08/2017 - 16:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.