-A +A

Rechtspraak

Titel
vermogensverschuiving zonder oorzaak verlies van en cheque door de bank
natuurzorgplicht in strijd met het wettigheidsbeginsel volgens het Grondwettelijk Hof
Testttitel rechtspraakitem
rechtspraak raad van state
verjaarde schulden betalen
slagen en verwondingen met tijdelijke werkongeschiktheid
ontslag om dringende redenen tijdens de opzegtermijn doet het recht op opzegtermijn of vergoeding teniet
aansprakelijkheid voor dieren
prejudiciële vragen en proceseconomie
Omgangsregeling kinderen homoseksuele ouders rechtspraak
verzekering vervangvoertuig aansprakelijkheid van garagehouder
tijdstip van vaststelling van de opzeggingstermijn voor bedienden
collectief ontslag wie wordt ontslagen discriminate gezondheidstoestand
collectief ontslag wie wordt ontslagen discriminatie leeftijd
Rechtspraak van het Hof van Justitie zoekmodule
Libercas rechtspraakfiches van het Hof van Cassatie
schuldige ontlening als voorwaarde inbreuk auteuirsrecht
huurhernieuwing en fout van de post
Aansprakelijkheid van de reisbemiddelaar bij gebrek aan opgave van de reisorganisator
Wet continuiteit ondernemingen en feitelijke staat van faillissement
Wet continuiteit van de onderneming vereist een vooruitzicht voor de schuldeisers dat voordeliger is dan de staat van faillissement
Administratieve geldboete recht van beroep en hoorrecht
Wet continuïteit ondernemingen beperking opschorting tot 3 maand bij twijfel inzake haalbaarheid
Hoofddoekenverbod arrest Raad van State 15 september 2009
Hoofddoek en pasfoto op identiteitskaart
hoofddoek weigering passende dienstbetrekking
hoofddoek beëidingig dienstbetrekking
Invordering van fiscale schulden van gehuwden
Verbod strafverzwaring op verzet en beroep
Internationale bevoegdheid, plaats uitvoering verbintenis
Raad van State overschrijden van de beroepstermijn van 60 dagen doet het recht op beroep niet teniet wanneer de beroepstermijn niet in de administratieve beslissing werd vermeld
Raad van State administratieve overheden ten aanzien waarvan de raad van state bevoegd is
Wederrechtelijk registreren van domeinnaam cybersquatting
verhuurder moet de werken betalen die de huurder buiten zijn weten liet uitvoeren in zogenaamde opdracht van de verhuurder
Taalgebruik in gerechtszaken nietige dagvaarding door identificatie van een vennootschap onder de franse benaming van de rechtsvorm
zwakke weggebruiker uitgestapte vrachtwagenbestuurder aangereden door eigen vrachtwagen die achteruit bolt door niet vastgetrokken handrem
Onmiddellijke opzegmogelijkheid voor niet geregistreerde huurcontracten
pacht met vaste dagtekening tegenstelbaar bij uitvoerend onroerend beslag
Recht van uitweg kan niet toegekend wanneer de doorgang belemmerd worrdt door bouwwerken
rascistische beledinging niet strafbaar
landbouwtractor met sleutels achterlaten op terrein maakt geen fout uit
vertrouwensleer in rechtspraak
Handelshuur verhuurder ontzegt huurder toegangs samenloop contractuele en buitencontractuele aansprkelijkheid
Exequatur beoordelingsmarge van de rechter
Antigoonrechtspraak bevestigd door het Europees Hof van de rechten van de mens
Geldigheid van het proefbeding na interimarbeid voor zelfde werkgever
Casinos arrest rechtsplegingsvergoeding
onderhoudsvordering tegen de vermoedelijke vader
bescherming beroep architect
verjaring stuiting enkel gevolg voor wie partij bij de stuiting en verjaring voor de ene komt daarom niet de andere ten goede

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.