-A +A

Zorgenkinderen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Zorgenkinderen (Handboek Estate Planning - Bijzonder deel 9
Publicatie
Auteur: 
Frederik Swinnen
Auteur: 
Guan Velghe
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
978-2-8044-6048-8
Samenvatting

Dit werk detecteert de juridische bekommernissen van ouders over de zelfredzaamheid van hun ‘zorgenkind’ en ontleedt de huidige stand van het recht.Per bekommernis worden oplossingen aangereikt bij de planning van hun vermogen en dat van de zorgenkinderen.
Bij veel ouders bestaan juridische bekommernissen over de zelfredzaamheid van hun ‘zorgenkind’, eenmaal het de leeftijd van achttien en dus de meerderjarigheid zal hebben bereikt. Die bekommernis zorgt voor gemoedsonrust, omdat er voor ouders geen pasklare oplossingen bestaan om de kwetsbaarheid van hun kind op te vangen.

De Koning Boudewijnstichting heeft daarom een project opgezet rond zorgstrategieën voor de toekomst die ouders met een zorgenkind zouden kunnen volgen. Eerst zijn de voornaamste bekommernissen van ouders gedetecteerd. Vervolgens is een status questionais van het huidige recht uitgewerkt. Ten slotte zijn zorgstrategieën voor elk van de bekommernissen voorgesteld onder het huidige recht.

Het thans voorliggende onderzoeksrapport ontleedt de huidige stand van het recht met betrekking tot de zorgstrategieën voor zorgenkinderen. Dit rapport is in hoofdzaak bestemd voor vrederechters, notarissen, advocaten en andere juridische of financiële professionals. Het biedt hen een eerste handreiking om de vragen van hun cliënten te beantwoorden en kan ook een handvat zijn voor outreachment.
Het rapport is opgesteld op basis van een wetenschappelijk onderzoek dat voor de Koning Boudewijnstichting is uitgevoerd door prof. dr. Frederik Swennen, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en advocaat te Brussel, en Guan Velghe, onderzoeksmedewerker aan de Universiteit Antwerpen, met de medewerking van mr. Florence Reusens, assistente aan de FUNDP te Namen en advocate te Nijvel.

Het onderzoek werd begeleid door een stuurgroep van deskundigen uit universiteiten, notariaat, magistratuur, advocatuur en de financiële sector. Het rapport geeft niet hun standpunten weer, maar de stand van het recht.

Er zijn voorts hoorzittingen gehouden met zowel professionele tussenpersonen als zelforganisaties

Inhoudstafel tekst: 

Ten geleide
Hoofdstuk I Zorgkinderen: opzet van het onderzoek
Hoofdstuk II Probleemstelling: de bekommernissen
Afdeling 1 het verzorgingsprobleem
Afdeling 2 het bestuursprobleem
Afdeling 3 het probleem van de erfopvolging
Afdeling 4 zelfbescherming va de ouders
Afdeling 5 informatie en coördinatie
Afdeling 6 onaangepaste regelgeving en voorstellen van regelgeving
Hoofdstuk III De wettelijke context
Afdeling 1 Meerderjaring = zelfstandig
§1 Algemeen
§2 Levensonderhoud en verhaalsrecht van het OCMW
§3 Inwonend kind
§' Gezinsaansprakelijkheid
Afdeling 2 Onbekwaamheid
Afdeling 3 Het erfrecht
Afdeling 4. Het sociaal en fiscaal recht
Hoofdstuk IV Oplossingen
Afdeling 1 Bondgenoten
Afdeling 2 Het probleem uitstellen
Afdeling 3 Bekommernis 1: het zorgprobleem
Afdeling 4 Bekommernis 2: het bestuursprobleem
§1 Budget en schulden
§2 De beschermde personen
A. Inleiding
B. Huidige regeling
1. Voorlopige bewind
2. Verklaring in staat van verlengde minderjarigheid
3. Gerechtelijke onbekwaamverklaring
4. Toevoeging van een gerechtelijk raadsman
C. Toekomstige regeling
D. Besluit inzake de beschermingsmaatregelen
Afdeling 5. Bekommernis 3 het probleem van de erfopvolging
§1 Erfopvolging van de ouders
A. Begunstiging van het zogenkin via legaat of schenking
1. Lijfrente
2. Legaat of schenking onder modaliteiten
B. Begunstiging van een derde via legaat of schenking
1. Situering
2. Begunstiging via legaat met last
3. Begunstiging via schenking met last
C. Bijzonder gevolg
§2. Erfopvolging van het kind georganiseerd door de ouders: het fideï commis de residuo
Afdeling 6. Bekommernis 4: zelfbescherming door de ouders
Afdeling 7. Globale oplossing: inbreng van het vermogen in een controlestructuur
§1. De burgerlijke maatschap
§2. De stichting
§3. Fonds op naam
Hoofdstuk V Bekommernissen 5 en 6 - uitleiding

 

 

 

Hoe de langetermijntoekomst verzekeren van een meerderjarig zorgenkind?

Reeks: Luisternetwerk van notarissen
Inhoud
Deze brochure, die tot stand kwam met de hulp van vele deskundigen, wil een gids zijn voor ouders en verwanten van een zorgenkind.
Als zo’n jongere officieel meerderjarig wordt, wordt hij verantwoordelijk geacht voor zijn daden. Hij kan zijn leven leiden zoals hij dat wil, terwijl alles echter laat uitschijnen dat de jongere daar (nog) niet klaar voor is. Vaak zijn de problemen langduriger en diepgaander van aard en valt het te verwachten dat ze een heel leven lang een beperking zullen vormen voor de jongere. Op lange termijn rijst hier de vraag naar de zorg(planning) voor zo’n meerderjarig ... meer
Hoe bekomen?
 
Auteur(s)
Michel Teller
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 28/08/2017 - 21:08
Laatst aangepast op: ma, 28/08/2017 - 21:08

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.