-A +A

Winnen of VERLIEZEN IN DE ARBEIDSRECHTBANK

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Trrekens Sara
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2011-2012
ISBN nummer: 
9789048610921
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 
1 Verder tewerkstellen na ontslag om dringende reden kan zware gevolgen hebben 17
2 Ontslag om dringende reden: afgewezen ondanks bewijs van diefstal 19
3 Hof van Cassatie (her)bevestigt rechtspraak over clausules opzeggingstermijn 21
4 Bewijsvoering bij definitieve arbeidsongeschiktheid blijft (voorlopig) vrij 22
5 Let op voor strikte voorwaarden bij scholingsbeding 24
6 Rechtvaardigt voorhechtenis een ontslag om dringende reden? 26
7 Werkgever bepaalt wie afvloeit bij herstructurering 28
8 Impliciet ontslag: wanneer moet u een standpunt innemen? 30
9 Beïnvloedt zwangerschap duur van opzeggingstermijn? 32
10 Opzeggingsvergoeding bij deeltijds tijdkrediet: hoe berekenen? 33
11 Ontslag om dringende reden: hoe beoordeelt de rechter
het ogenblik van ‘kennisname’? 35
12 Aanvullende opzeggingsvergoeding: een voorwaardelijk recht? 37
13 Ernstig arbeidsongeval kan leiden tot strafvervolging 39
14 Begrip ‘anciënniteit’ bij de overheid 41
15 Kan beschermd werknemer afstand doen van recht op beschermingsvergoeding? 42
16 Is een officemanager een handelsvertegenwoordiger? 44
17 Kan geweld op het werk gerechtvaardigd zijn in bepaalde omstandigheden? 46
18 Ontslagbevoegd of niet: een wereld van verschil 48
19 Opzeggingsvergoeding bij deeltijds tijdkrediet: dan toch op basis van voltijds loon? 50
20 Is verkorte opzeggingstermijn voor 65-plussers discriminatoir? 52
21 Bewijslast voor werkgever bij willekeurig ontslag wordt streng beoordeeld 54
22 Is ontslag van zieke arbeider ‘willekeurig’? 56
23 Kan werkgever schade verhalen op werknemer? 58
24 Niet-verlenging van (opeenvolgende) contract(en) voor bepaalde duur 59
25 Heeft bruggepensioneerde recht op uitwinningsvergoeding? 61
26 Diefstal en toch geen ontslag om dringende reden? 63
27 Wie moet kosten voor uitvoering van arbeidsovereenkomst dragen? 65
28 Arbeidsovereenkomst ontbonden wegens jarenlange tekortkomingen 66
29 Nietige opzegging, nietig ontslag? 67
30 Mag zieke werknemer bedrijfsgoederen houden? 68
31 Opzegbrief in verkeerde taal is nietig 69
32 Werkgever moet redelijk handelen bij ontslag buitenlandse werknemer 70
33 Akkoord over opzeggingstermijn toch mogelijk vóór beëindiging? 72
34 Fouten van werknemer: (g)een invloed op opzeggingstermijn? 74
35 Werkgever aansprakelijk wegens schending concurrentiebeding door werknemer 75
36 Begrip ‘anciënniteit’ wordt ruim geïnterpreteerd 77
37 Werknemer aansprakelijk stellen: moeilijk, maar niet onmogelijk 79
38 Kostenvergoeding of verdoken loon? 81
39 Is proefbeding na leerovereenkomst geldig? 83
40 Bestaan van arbeidsovereenkomst vereist geen regelmatige prestaties 84
41 Ook zeggen dat je zal discrimineren, is discriminatie 85
42 Wettigt rijden ondanks rijverbod ontslag om dringende reden? 86
43 Ontslag om dringende reden wegens ‘oneerlijke concurrentie’ 87
44 Recht op controle versus recht op privacy 88
45 Terugbetaling lidgeld serviceclubs: vrij van RSZ-bijdragen? 90
46 Kortgedingrechter kan bevel opleggen om werknemer in functie te herstellen 91
47 Opzeggingsvergoeding eisen kan rechtsmisbruik uitmaken 93
48 Excessief privégebruik van e-mail en internet, een dringende reden? 95
49 Kan controlearts overmacht vaststellen? 97
50 Uitzonderingen arbeidsduur strikt geïnterpreteerd 99
51 Recht op loon voor niet-gewerkte uren? 101
52 Mag de werkgever de firmawagen terugeisen tijdens ziekte? 102
53 Afstand van recht in dadingsovereenkomst: een loutere stijlclausule? 104
54 Werkgever veroordeeld tot fikse schadevergoeding wegens rechtsmisbruik 106
55 Moet werkgever aangepaste functie geven aan definitief arbeidsongeschikte werknemer? 108
56 ‘U bent ontslagen’ - ‘Merci, patron!’ 110
57 Geen voorwaarden, geen bonus? 112
58 Vaststelling overmacht: de do’s-and-don’ts 114
59 Feiten na de opzegging: (ir)relevant voor opzeggingstermijn? 116
60 Wie eist, moet bewijzen… zelfs de RSZ 118
61 Kan werknemer verplicht worden om firmawagen over te nemen na ontslag? 120
62 Vakantieplanning ondanks weigering werkgever: insubordinatie? 121
63 Mag werknemer relatiegeschenken aannemen van leverancier? 123
64 Getuigenverhoor voor de arbeidsrechtbank: niet zeker van succes 125
65 Deeltijdse werkhervatting na arbeidsongeschiktheid: wat met opzeggingsvergoeding? 127
66 Forfaitaire kostenvergoedingen: wat met RSZ? 129
67 Kreeg werknemer jarenlang te weinig loon? 131
68 Publieke verklaring over aanwervingsbeleid: vermoeden van discriminatie? 132
69 Niet bewezen dringende reden: willekeurig ontslag? 134
70 Ontslag door onbevoegd persoon: onregelmatig? 136
71 Concurrentiebeding: een dure zaak voor de werkgever? 138
72 Kan proefbeding na uitzendarbeid? 140
73 Ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden: haast en spoed… 141
74 Schending van concurrentiebeding: naar de kortgedingrechter 143
75 Beschermd werknemer eist beschermingsvergoeding: rechtsmisbruik? 145
76 Ouderschapsverlof: opzeggingsvergoeding op basis van deeltijds of voltijds loon? 147
77 Ontslag van zwangere werkneemster: dubbele schadevergoeding 149
78 Interesten op bruto of netto? 151
79 Wanneer maakt een werkgever zich schuldig aan ‘verhindering van toezicht’? 152
80 Verkeerde partij gedagvaard, wat nu? 154
81 Wanneer is een werknemer ‘definitief arbeidsongeschikt’? 155
82 Recht op aanvullende opzeggingsvergoeding: een voorwaardelijk recht? 157
83 Wat zijn de gevolgen van een ontslag gegeven door een onbevoegd persoon? 159
84 Formule-Claeys zorgt voor rechtszekerheid 161
85 Dringende reden: dringend overtuigende bewijzen verzamelen 163
86 Praktijktesten voor aanwerving: niet altijd praktisch 165
87 Dadingsovereenkomst nietig verklaard wegens ‘wilsgebrek’ 167
88 Zwangere werkneemster: zijn er grenzen aan de ontslagbescherming? 169
89 Per vergissing ontslagen 171
90 Dadingsovereenkomst niet tegenstelbaar aan RSZ 173
91 Misbruik van ontslagrecht: zware bewijslast voor de bediende 175
92 Aandelenoptie niet uitoefenbaar na ontslag? 177
93 Grondwettelijk Hof stelt controlebevoegdheid van Sociale inspectie ter discussie 179
94 Dringende reden: haast en spoed is (zelden) goed 180
95 Werknemer veroorzaakt ongeval na personeelsfeest: wie zal dat betalen? 182
96 Twee maten en twee gewichten: fataal voor ontslag om dringende reden 184
97 Onwettig afwezig en/of niet (tijdig) verwittigen bij ziekte: dringende reden? 185
98 Controle en recht op privacy: a never ending story… 187
99 Slapen en toch loon krijgen 188
100 Onwetendheid is geen wilsgebrek 189
101 Werknemer neemt firmawagen over: de RSZ controleert 191
102 Ontslag van veelvuldig zieke arbeider dan toch niet willekeurig? 193
103 Recht op gewaarborgd dagloon bij ontslag? 195
104 Zwijgen is instemmen (of toch niet?) 196
105 Overeenkomst over opzeggingstermijn van hogere bediende 197
106 Tweemaal ontslagen om dringende reden? 199
107 Hoelang duurt ontslagbescherming van niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigde? 200
108 Onderzoek naar ‘dringende reden’ moet niet (te) snel worden gevoerd 20268

 

Samenvatting door de uitgever

Dit boek bundelt iets meer dan 100 uitspraken over diverse sociaalrechtelijke thema's gebracht met zo weinig mogelijk juridisch jargon en met een korte duiding van de principes. Alleen reële cases komen aan bod, waarbij de namen van de partijen uiteraard werden weggelaten. In de referentie vindt u steeds welke rechtbank de zaak beslechtte en wanneer dat gebeurde.

Omdat het recht en de rechtspraak niet stilstaan, hebben we, waar nodig, ook gezorgd voor opmerkingen over wetswijzigingen en/of evoluties in de rechtspraak. De bedoeling is immers dat deze uitspraken nuttig zijn. Vaak zegt zo'n rechtszaak méér over een problematiek dan ellenlange juridische artikels.

Toch zal de lezer ook kunnen opmerken dat bepaalde uitspraken niet meteen in de lijn der verwachtingen lagen. Sommige juridische vragen werden door de ene rechtbank zelfs anders beoordeeld dan door de andere. Is de rechtspraak dan wispelturig? Vaak schuilt het verschil in schijnbare details die toch een essentieel verschil kunnen uitmaken voor de beoordeling door de rechter, al is dit niet altijd het geval...

Met dit boek willen we de lezer een realistische blik geven achter de schermen van de Belgische arbeidshoven en -rechtbanken. We richten ons tot een ruim lezerspubliek. Vanzelfsprekend zijn de geselecteerde uitspraken leerzaam voor ondernemers, personeelsmanagers en bedrijfsjuristen. Maar ook werknemers en studenten kunnen hier beslist iets uit opsteken.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 01/06/2012 - 21:36
Laatst aangepast op: vr, 01/06/2012 - 21:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.