-A +A

Wij zijn ons brein Van baarmoeder tot Alzheimer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Dick Swaab
Uitgever: 
Uitgeverij contact
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789025435226
Samenvatting

Bestaat de ziel?

Bestaat de vrije wil?

Hoe bepalen de hersenen ons gedrag?

 

Wij zijn niets meer en niets minder dan ons brein

Van baarmoeder tot alzheimer

Inhoudstafel tekst: 

DEEL I - ALGEMEEN KADER VAN DE ROL VAN DE RECHTER TER TERECHTZITTING

HOOFDSTUK 1: HISTORISCHE INLEIDING
1. Inleiding
2. De rol van de rechter van het Romeinse koninkrijk tot de Franse revolutie
3. De rol van de rechter na de Franse revolutie en de totstandkoming van de Code d'instruction criminelle (1808)

HOOFDSTUK 2: DE TAKEN VAN DE STRAFRECHTER NAAR BELGISCH RECHT
1. Algemeen
2. De actieve rol
3. Lijdzaamheid
4. Besluit bij het hoofdstuk

HOOFDSTUK 3: ARTIKEL 6 VAN HET EVRM
1. Algemeen
2. Het EVRM en de toegang tot een rechter met volle rechtsmacht (artikel 6.1 EVRM)
3. Het recht op een eerlijk proces en zijn deelaspecten
4. Het vermoeden van onschuld
5. De redelijke termijn
6. Het EVRM en het recht om getuigen ter zitting te roepen
7. Besluit bij het hoofdstuk

DEEL II - DE PLICHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER TER TERECHTZITTING BIJ DE WAARHEIDSVINDING IN BELGIË, FRANKRIJK EN NEDERLAND

HOOFDSTUK 1: BELGIE
Afdeling 1: De opvattingen over de rol van de rechter
1. De rechtspraak: schets van een evolutie
Afdeling 2: De bewijsgaring tijdens het onderzoek ter terechtzitting
I. De periode tot de tweede wereldoorlog
1. Leiding van de debatten en het stellen van onderzoeksdaden ter terechtzitting
2. Aanvullende onderzoeksdaden
3. De rol van de rechter bij vragen van de partijen m.b.t. aanvullende onderzoeksdaden
4. Tussenbesluit
II . Na WO II
1. Leiding van de debatten en het stellen van onderzoeksdaden ter terechtzitting
2. Aanvullende onderzoeksdaden
3. De rol van de rechter bij vragen van de partijen m.b.t. aanvullende onderzoeksdaden
4. Tussenbesluit
Afdeling 3: De vertoning van stukken en het bevel tot overlegging van stukken en strafdossiers
1. Inleiding
2. De leiding van het onderzoek ter terechtzitting en de onderzoeksdaden ter terechtzitting
3. Aanvullende onderzoeksdaden: het bevel tot overlegging van stukken
4. Beoordeling van verzoeken van partijen
5. Tussenbesluit
Afdeling 4: Heropening van de debatten
1. Algemeen
2. Aanvankelijk enkel ambtshalve heropening van debatten voor aanvullend onderzoek
3. Verdere evolutie naar heropening van de debatten voor aanvullend onderzoek op verzoek van de partijen
4. Heropening van de debatten als gevolg van een toezending van stukken
5. Tussenbesluit
Afdeling 5: Besluit bij het hoofdstuk

HOOFDSTUK 2: FRANKRIJK
1. Het recht onder de Code de procédure pénale (vanaf 1958): algemene opvattingen
2. Leiding van de debatten en het stellen van onderzoeksdaden ter terechtzitting
3. Het aanvullend onderzoek
4. De rol van de rechter bij aanvullende onderzoeksdaden gevraagd door de procesdeelnemers
5. De "heropening" van debatten
6. Besluit bij het hoofdstuk

HOOFDSTUK 3: NEDERLAND
1. Het recht onder het wetboek van strafvordering (1926): Algemene opvattingen
2. Leiding van het onderzoek en onderzoeksbevoegdheden ter terechtzitting
3. Nader onderzoek
4. Verzoeken van partijen
5. Heropening onderzoek
6. Besluit bij het hoofdstuk

DEEL III - RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE, HERVORMINGSVOORSTELLEN
EN BESLUITEN

1. De rol van de rechter bij de waarheidsvinding: vergelijking tussen het EVRM en het geldende recht in België, Frankrijk en Nederland
2. Argumenten ontleend aan theoretische grondslagen
3. Argumenten ontleend aan de opportuniteit van een actieve of passieve rol van de rechter
4. Naar een vernieuwde rol voor de rechter in de correctionele rechtbank
5. De rol van de rechter bij verzoeken van partijen
6. Uitvoeringsmodaliteiten
7. Hervormingsvoorstellen
8. Eindbesluit

BIBLIOGRAFIE

BIJLAGEN
 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de conceptie tot en met de dood. Wat zijn de bedreigingen voor het kind in de baarmoeder? Hoe zit het met de hersenen van pubers, wat gebeurt er als je verliefd bent, hoe zijn homo- en heteroseksualiteit te verklaren en wat gebeurt er wanneer alzheimer toeslaat? De zin en onzin van therapieën, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie, moreel gedrag en geloof, meditatie, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijna-dood-ervaringen: alles wordt beschreven in Wij zijn ons brein.

Na lezing van dit boek zul je beter begrijpen waarom je bent wie je bent.
 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

Aangemaakt op: do, 19/07/2012 - 20:12
Laatst aangepast op: do, 19/07/2012 - 20:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.