-A +A

Wetsontduiking of fraus legis

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Roo J
Uitgever: 
Ugent
Jaargang: 
2013-2014
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD . III
INHOUDSOPGAVE .IV
INLEIDING 1
DEEL 1. HISTORISCH KADER VOOR DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG IN HET BELGISCH FISCAAL RECHT 3
HOOFDSTUK 1. OORSPRONG VAN DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG. 3
AFDELING 1. GRONDSLAGEN VAN DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG . 3
AFDELING 2. HET ARREST BREPOLS . 5
HOOFDSTUK 2. POGINGEN OM DE VRIJE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG TE BEPERKEN. 7
AFDELING 1. EERSTE POGING: DE LEER VAN DE WETSONTDUIKING OF FRAUS LEGIS. 7
AFDELING 2. TWEEDE POGING: DE THEORIE VAN DE ECONOMISCHE WERKELIJKHEID. 9
AFDELING 3. VERDERE VERFIJNING VAN DE BREPOLS-DOCTRINE. 14
HOOFDSTUK 3. CONCLUSIE . 17
DEEL 2. DE OUDE ALGEMENE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN EN DE INVOERING VAN DE LEER VAN DE WETSONTDUIKING. 19
HOOFDSTUK 1. TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN -MODALITEITEN . 20
AFDELING 1. FASE 1: BEWIJS DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HET ONTWIJKINGSMOTIEF . 21
AFDELING 2. FASE 2: DE HERKWALIFICATIE . 22
AFDELING 3. FASE 3: RECHTMATIGE FINANCIËLE OF ECONOMISCHE BEHOEFTEN ALS TEGENBEWIJS . 25
HOOFDSTUK 2. MAKEN DE ALGEMENE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN EEN TOEPASSING UIT VAN DE LEER VAN DE WETSONTDUIKING OF FRAUS LEGIS?. 27
AFDELING 1. HET BEGRIP ‘WETSONTDUIKING’. 27
AFDELING 2. HET BEGRIP ‘RECHTSMISBRUIK’ . 32
AFDELING 3. CONFRONTATIE. 34
HOOFDSTUK 3. DE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG NA DE INVOERING VAN DE (OUDE) ALGEMENE
ANTIMISBRUIKBEPALINGEN. 37
DEEL 3. DE NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN. 39
HOOFDSTUK 1. DE NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN NADERBIJ BEKEKEN . 41
AFDELING 1. HET VOORWERP VAN DE NIET-TEGENSTELBAARHEID. 41
AFDELING 2. DE INVOERING VAN EEN DEFINITIE VAN ‘FISCAAL MISBRUIK’. 42
AFDELING 3. VERDELING VAN DE BEWIJSLAST TUSSEN DE ADMINISTRATIE EN BELASTINGPLICHTIGE. 45
AFDELING 4. HERZIENING VAN DE FISCALE TOESTAND VAN DE BELASTINGPLICHTIGE . 48
HOOFDSTUK 2. FRAUS LEGIS IN HET BELGISCH FISCAAL RECHT NA DE INVOERING VAN DE NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALINGEN. 50
HOOFDSTUK 3. TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN –MODALITEITEN VOOR HET LEERSTUK VAN DE WETSONTDUIKING IN HET BELGISCH FISCAAL RECHT NA DE PROGRAMMAWET VAN 29 MAART 2012. 52
AFDELING 1. ZEER DICHTE BENADERING VAN DE BELASTBARE TOESTAND. 52
AFDELING 2. DOEL EN STREKKING VAN DE FISCALE BEPALING. 54
AFDELING 3. HET ONTWIJKINGSMOTIEF . 57
HOOFDSTUK 4. DE KEUZE VAN DE MINST BELASTE WEG NA DE PROGRAMMAWET VAN 29 MAART 2012 . 58
DEEL 4. ALGEMEEN BESLUIT . 61
BIBLIOGRAFIE. 63

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 10/11/2016 - 19:11
Laatst aangepast op: do, 10/11/2016 - 19:11

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.