-A +A

Wetboek verzekeringsrecht geannoteerd - artikelsgewijze annotatie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Delaunoy Estelle
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9789089771872
Samenvatting

Opgelet: de wet van 4 april 2014 (wet verzekeringen) van kracht sinds 1 november 2014 vervangt de wet op de landverzekering. 

zie ook: De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen
RW 2014-2015, 483

 

Inhoudstafel tekst: 

I. De verzekeringsovereenkomst

A) Basiswetgeving

1.Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen

2.Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

B) Uitvoeringsbesluiten

1.Koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

2.Koninklijk besluit van 25 augustus 1992 betreffende de aanpassing van de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten aan de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

3.Koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

C) Professionele akkoorden

Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst (Assuralia Overeenkomst “Artikel 45”) (januari 1997)

II. Bijzondere verzekeringsovereenkomsten

II.1. Brandverzekering

A) Wetgeving

Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

B) Uitvoeringsbesluit

Koninklijk besluit van 05 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

C) Brandverzekering “eenvoudige risico’s”

Koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft

D) Professionele akkoorden

Assuralia overeenkomst “Eigenaar-huurder” (brand woningen)

II.2. Verzekering B.A. Privé-leven

1.Koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven

2.Koninklijk besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers

3.Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers

II.3. B.A. Motorrijtuigenverzekering

Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

B) Uitvoeringsbesluiten

1.Koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

2.Koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

3.Koninklijk besluit van 26 april 1995 tot aanwijzing van de overheid bedoeld in artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

4.Koninklijk besluit van 19 oktober 1995 houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

5.Koninklijk besluit van 27 januari 1998 houdende uitvoering van artikel 10, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

6.Koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds

C) Professionele akkoorden

1.Overeenkomst Burgelijke aansprakelijkheid Auto/Burgelijke aansprakelijkheid Exploitatie (Assuralia Overeenkomst “BA Auto/BA Exploitatie”) (versie van februari 1994)

2.ASSURALIA overeenkomst « Aanrijding door Voertuigen » (1 april 1994)

3.Verbintenisverklaring “Kettingbotsingen” (Assuralia Verbintenisverklaring Kettingbotsingen) (19 november 1997)

4.ASSURALIA overeenkomst “Onschuldige slachtoffers” (1 februari 2004)

5.Assuralia Overeenkomst “Expertise en RDRovereenkomst” (geldig vanaf 1 januari 2010)

II.4. Verzekering rechtsbijstand

Koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering 9

II.5. Levensverzekering

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit

III. Controlewetgeving

A) Wetgeving

1.Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

2.Wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf

B) Uitvoeringsbesluit

1.Koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen

2.Koninklijk besluit van 5 december 1996 tot uitvoering van artikel 2, § 3, 5°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

3.Koninklijk besluit van 27 september 2009 tot uitvoering van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf

IV. Bemiddeling en distributie

A) Wetgeving

Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

B) Uitvoeringsbesluit

Koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

V. Terrorisme

Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme 4
 

Bespreking van dit boek door de uitgever:

 

Het Wetboek verzekeringsrecht geannoteerd is, zoals reeds aangegeven in de titel, een volledige artikelsgewijze bespreking van de belangrijkste wetten en Koninklijke besluiten uit het verzekeringsrecht.

Zowel de wetten als de Koninklijke besluiten worden per artikel geannoteerd met de wetshistoriek, de rechtspraak en rechtsleer.

De uitgave is zeer praktisch in die zin dat de lezer onmiddellijk over alle relevante informatie beschikt die op het bepaalde artikel van toepassing is.

Als gebruiksinstrument is het bijzonder handig voor iedereen die snel georiënteerd wil zijn in de op een bepaald artikel van toepassing zijnde wetgeving en haar historiek, de relevante cassatierechtspraak en de vigerende rechtsleer.

Ook vindt men links naar eventuele andere documenten en/of boeken waarin de rechtsleer uitgebreider kan worden geconsulteerd.

De uitgave richt zich niet alleen tot juristen en advocaten actief in het verzekeringsrecht, maar ook tot verzekeringsagenten en makelaars die snel en juist advies dienen te geven aan hun klanten.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 15/04/2011 - 22:36
Laatst aangepast op: ma, 24/11/2014 - 20:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.