-A +A

Wet en duiding strafprocesrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen, Johan Verbist
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2010
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Wetboek 17 november 1808 Wetboek van strafvordering (B.S., 6 september 1967) 1
Wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (B.S., 14 augustus 1990) 527
Wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht
(B.S., 28 juni 1969) 609
Wet 5 augustus 1992 op het politieambt (B.S., 22 december 1992) 613

Toelichting door de uitgever (bron Larcier)

Handige en actuele bundeling voor de rechtspraktizijn:

Dit becommentarieerd wetboek bevat
- het Wetboek van Strafvordering,
- de Wet op de Voorlopige Hechtenis,
- de Huiszoekingswet,
- de Wet op het Politieambt.

De wetgevende teksten zijn bijgehouden tot 1 april 2010.
Op die manier is rekening gehouden met de meest recente wijzigingen (o.a. de Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen (B.S. 11 januari 2010)).

Artikelsgewijs becommentarieerd vanuit diverse rechtsbronnen

Per artikel vindt u een uitvoerige duiding:
niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak: Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wie een beter inzicht wil verwerven in het strafprocesrecht en zijn recente evolutie wil doorgronden dient deze rechtspraak in zijn onderzoek te betrekken.
Ook de rechtsleer wordt in de bespreking betrokken.

Deze verhelderende commentaren vanuit rechtspraak en rechtsleer zijn een onmisbare bron om de regels i.v.m. de strafprocedure te begrijpen en correct toe te passen in de praktijk.

 

Veilig houvast voor al wie met strafprocedure te maken heeft: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen

Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Bepaalde topics zijn uitgewerkt tot echte overzichtscommentaren die recent verworven inzichten uiteenzetten en het probleem in al zijn complexiteit vatten.

Onmisbaar naslagwerk voor én door practici:

 

Dit werk is het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en zetelende en staande magistraten, met inbreng van zowel de jongere beloftevolle strafprocesrechtspecialisten als van practici met lange staat van dienst.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 28/06/2010 - 20:02
Laatst aangepast op: zo, 02/01/2011 - 20:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.