-A +A

Wat is staatssteun, wanneer is steun onrechtmatig en wie draagt de risico’s?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Een praktijkgerichte terreinverkenning aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie
Publicatie
Auteur: 
De Bandt Pierre
Auteur: 
Dewispelaere Pierre
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Pagina: 
43
Samenvatting

Art. 107, eerste lid VWEU bepaalt:

«Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.»

De staatssteunregelen zijn momenteel een «hot topic». Toch bestaat er veel onduidelijkheid over de toepassing van deze complexe regelgeving. Een grote moeilijkheid is dat staatssteun verschillende vormen kan aannemen. Een bijkomend probleem is dat er nog steeds weinig transparantie is over de toekenning van steun.

Ondernemingen krijgen dan ook vaak onrechtmatige steun zonder dit te beseffen. Dit vormt uiteraard een groot risico. Onrechtmatig begunstigde ondernemingen zijn er in principe immers toe gehouden de onrechtmatige steun integraal terug te betalen, inclusief een onrechtmatigheidsrente. Gelet op het feit dat de terugvordering van staatssteun tot tien jaar na datum mogelijk blijft, kunnen de bedragen zeer hoog oplopen. Bovendien riskeren de begunstigde ondernemingen een bijkomende schadevergoeding te moeten betalen en kunnen zij ook in hun optreden worden beperkt. Voor een behoedzame onderneming is het bijgevolg belangrijk om een proactieve houding aan te nemen en te verifiëren of de overheidssteun die zij ontvangt voldoet aan de staatssteunregels.

Via deze link kan u de publicatie rechtstreeks bestellen op de UGA website.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

The ultimate guide on public funding in Belgium

 

 

Aangemaakt op: za, 02/09/2017 - 11:23
Laatst aangepast op: za, 02/09/2017 - 11:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.