-A +A

Wat als de autonome auto het stuur overneemt?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Boone R
Tijdschrift: 
Juristenkrant
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017 22 maart
Pagina: 
8
Samenvatting

De auteur onderwerpt Jan De Bruyne en Jochen Tanghe aan een dubbel interview naar aanleiding van hun uitgebreide bijdrage over de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door autonome motorrijtuigen dat in nummer 25 van het rechtskundig weekblad 2016-2017 verscheen.

Worden in deze bijdrage behandeld:

• De afwezigheid van bestaande wetgeving en definiëring

• De afwachtende houding ervan producenten op nieuwe wetgeving

• wagens die bestuurd worden, wagens die zich autonoom voortbewegen en hybridewagens waarbij de besturing deels door de bestuurder en deels door het “autosysteem” worden waargenomen.
• Onderzoek naar gedeelde aansprakelijkheid tussen bestuurder en fabrikant bij autonoom of semi autonoom rijdende voertuigen

• Wetgevende initiatieven in de Verenigde Staten met betrekking tot autonome voertuigen

• Zal het recht met de feiten mee zijn wanneer de technologie inzake autonoom rijdende voertuigen een feit is of zal het recht achterna hollen zoals dit gewoonlijk het geval is?

• Is de techniek het grootste obstakel of is de wetgeving het grootste obstakel?

• de nood aan sensoren in plaats van verkeersborden

• de plaats van de zwakke weggebruiker in een verkeer met autonoom rijdende voertuigen

• Is elke variabele en elk subtiel risico te programmeren?

• Nieuwe morele dilemma’s. Hoe zal het autonoom voertuig beslissen wanneer het de keuze dient te maken tussen het leven van de bestuurder en het leven van een overstekend kind? Een autonoom rijdend voertuig is dus niet alleen artificieel intelligent maar dient ook morele keuzes te maken waarbij het autonoom rijdend voertuig zelfs kan beslissen om het leven van de bestuurder op te offeren.

• Gevolgen voor de verzekeraars met betrekking tot de autonomisering in het verkeer

Inhoudstafel tekst: 

Jan De Bruyne en Jochen Tanghe , Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door autonome motorrijtuigen (bijdrage over de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door autonome motorrijtuigen in nummer 25 van het rechtskundig weekblad 2016-2017)

I. Inleiding

II. De invloed van technologie op de rijtaak

III. De aansprakelijkheid voor fouten in het gebruik van autonome motorrijtuigen

A. Autonome motorrijtuigen en overtredingen van het Wegverkeersreglement

1° Begrip bestuurder in het Wegverkeersreglement

2° Het toeschrijven van de handelingen van het autonome motorrijtuig aan de bestuurder

3° De toepassing van art. 8.3. van het Wegverkeersreglement en autonome motorrijtuigen

4° Overmacht en zelfrijdende motorrijtuigen

IV. Aansprakelijkheid voor de gebrekkige zaak

A. Het begrip «zaak» en autonome motorrijtuigen

B. Het begrip «gebrek» en autonome motorrijtuigen

1° Kenmerk

2° Abnormaal karakter van het kenmerk

C. Het begrip «bewaarder» en autonome motorrijtuigen

V. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid

A. Het begrip «product» en autonome motorrijtuigen

B. Het begrip «gebrek» en autonome motorrijtuigen

C. Het gebrek bestond op het ogenblik dat het product in het verkeer werd gebracht

VI. De kwalificatie van «bestuurder» in art. 29bis WAM en autonome motorrijtuigen

A. Een zinvolle invulling van het begrip «bestuurder» in art. 29bis WAM in het licht van autonome motorrijtuigen door de rechtspraak

B. Houdbaarheid van de uitsluiting van bestuurders in het licht van een deugdzame ratio legis en het gelijkheidsbeginsel

C. De houdbaarheid van de bijzondere vergoedingsregeling op zich

VII. Synthese van de vorderingsmogelijkheden

Enkele bronverwijzingen

• J. Tanghe en J. De Bruyne, «Software aan het stuur – Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door autonome motorrijtuigen» in T. Vansweevelt en B. Weyts, Nieuwe risico’s in het verzekeringsrecht – ALLIC III, Intersentia, 2017

• D. Simoens, «Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht», RW 1980-81, (1961) 1969-72 en 1976-77.

• J.M. Anderson, N. Kalra, K.D. Stanley, P. Sorensen, C. Samaras en O.A. Oluwatola, Autonomous Vehicle Technology – A Guide for Policymakers, Californië, Rand, 2016, 55-74

• H. Surden en M.A. Williams, «Self-Driving Cars, Predictability, and Law», Working Paper, 14 maart 2016, 6-27, beschikbaar op SSRN (http://ssrn.com/abstract=2747491)

• M. Taylor en P. Maynard, «Self-driving cars», Computer and Telecommunications Law Review 2016, nr. 21, (133) 133-134.

• J.M. Anderson, N. Kalra, K.D. Stanley, P. Sorensen, C. Samaras en O.A. Oluwatola, Autonomous Vehicle Technology – A Guide for Policymakers, Californië, Rand, 2016, xv, 5 en 17-25

• J.R. Zohn, «When robots attack: How should the law handle self-driving cars that cause damages», University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy 2015, (461) 471

• S.H. Duffy en J.P. Hopkins, «Sit, Stay, Drive: The Future of Autonomous Car Liability», SMU Science & Technology Law Review 2013, (453) 475 en 479

• K. Funkhouser, «Paving the Road Ahead: Autonomous Vehicles, Products Liability, and the Need for a New Approach», Utah Law Review 2013, (437) 438

• J.K. Gurney, «Sue my car not me: products liability and accidents involving autonomous vehicles», Journal of Law, Technology & Policy 2013, (247) 251

• H. Surden en M.A. Williams, o.c., 13, beschikbaar op SSRN (http://ssrn.com/abstract=2747491).

• H. Bradshaw-Martin en C. Easton, «Autonomous or «driverless» cars and disability: a legal and ethical analysis», European Journal of Current Legal Issues 2014, vol. 20, nr. 3, http://webjcli.org/article/view/344

• R. Canters, «De zelfrijdende auto. Deel 2: volautomatisch in de file», Mobiel 21 april 2015, 1-6

• C. Mui, «Driverless Car Ripple Effects -- As Far As The Eye Can See (Part 2)», Forbes, 24 januari 2013, www.forbes.com/sites/chunkamui/2013/01/24/googles-trillion-dollar-driver....

• S. De Schrijver en O. Van Fraeyenhoven, «Self-driving cars in Belgium: a clash between innovation and liability?», Information Technology 2016 (Who’s Who Legal: TMT), 12-13.

• M. Taylor en P. Maynard, o.c., Computer and Telecommunications Law Review 2016, 133-134

• J.M. Anderson, N. Kalra, K.D. Stanley, P. Sorensen, C. Samaras en O.A. Oluwatola, o.c., 55-74.

• K.A.P.C. Van Wees, «Vehicle Safety Regulations and ADAS: Tensions Between Law and Technology,» in X, 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Den Haag, 2004, 4011-4016

• S. De Schrijver en O. Van Fraeyenhoven, «Self-driving cars in Belgium: a clash between innovation and liability?», Information Technology 2016 (Who’s Who Legal: TMT), 12.

• NHTSA, «U.S. Department of Transportation Releases Policy on Automated Vehicle Development», 30 mei 2013, http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/U.S.+Department+of+Trans...

• J.M. Anderson, N. Kalra, K.D. Stanley, P. Sorensen, C. Samaras en O.A. Oluwatola, o.c., xiii en 2-4

• G.E. Marchant en R.A. Lindor, «The coming collision between autonomous vehicles and the liability system», Santa Clara Law Review 2012, (1321) 1326-1327

• E. Tjong Tjin Tai en S. Boesten, «Aansprakelijkheid, zelfrijdende auto’s en andere zelfbesturende objecten», NJB 2016, (656) 660.

• K.A.P.C. Van Wees, «Aansprakelijkheidsaspecten van (deels) zelfrijdende auto’s», Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2015/5, online PDF versie Kluwer Navigator, 3-4

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 26/05/2017 - 13:52
Laatst aangepast op: vr, 26/05/2017 - 13:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.