-A +A

Vormt het contractuele verbintenissenrecht nog het gemene recht? Beschouwingen bij de impliciete wijzigingen van het contractuele verbintenissenrecht en het kooprecht door het Wetboek van Economisch Recht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Y. Van Couter e.a.
Tijdschrift: 
R.W.
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1603
Samenvatting

Vormt het contractuele verbintenissenrecht nog het gemene recht? Beschouwingen bij de impliciete wijzigingen van het contractuele verbintenissenrecht en het kooprecht door het Wetboek van Economisch Recht

Bij de omzetting van de Richtlijn Consumentenrechten in het interne Belgische recht heeft de wetgever een aantal wijzigingen aangebracht aan het algemeen overeenkomstenrecht en het kooprecht tussen ondernemingen of beoefenaren van vrije beroepen enerzijds en consumenten anderzijds. In deze bijdrage bespreekt de auteur de wijzigingen inzake de precontractuele informatieverplichtingen, de interpretatie van overeenkomsten, het tijdstip en de wijze van levering van goederen, de sancties bij niet-naleving van de leveringstermijn en de risico-overgang bij de levering van goederen door een onderneming aan een consument. Aangezien deze regelen een impliciete wijziging c.q. aanvulling van het gemene recht inhouden, hadden zij volgens de auteur in het Burgerlijk Wetboek in plaats van in het Wetboek van Economisch Recht moeten worden opgenomen.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding
II. Algemene en specifieke precontractuele informatieverplichtingen van een onderneming en een beoefenaar van een vrij beroep
III. Interpretatie van overeenkomsten tussen ondernemingen of beoefenaren van vrije beroepen enerzijds en consumenten anderzijds
IV. Tijdstip en wijze van levering van goederen door een onderneming aan een consument en sancties bij niet-naleving van de leveringstermijn
V. Risico-overgang bij verzending door de verkoper-onderneming of vrije beroepsbeoefenaar-verkoper van de verkochte goederen aan de consument
VI. Kritische beschouwingen

Bronverwijzing:

•: P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, p. 7, nr. 1.
• B. Keirsbilck, «Boeken VI & XIV. Marktpraktijken en consumentenbescherming» in B. Keirsbilck en E. Terryn (eds.), Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks, Antwerpen, Intersentia, 2014, (129), p. 136-141, nr. 6.
• F. Bogaert en B. Van Baeveghem, «Contractuele aspecten van de Wet Marktpraktijken» in I. Claeys, R. Steennot en M. Tison (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, XXXVIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2011, 1-53;
• B. Keirsbilck, o.c., in B. Keirsbilck en E. Terryn (eds.), Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks, p. 169-192, nrs. 34-72.
• Vred. Westerlo 24 juni 2015, RW 2015-16, 436.
• A. De Boeck, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en de uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, 572 p.
12 Krachtens art. I.1,4o WER omvatten «producten» ook diensten.
• H. Lamon, «Advocatenhonorarium en Wetboek Economisch Recht», NJW 2015, (378), p. 382, nr. 12.
• E. Terryn, «Codificatie in het economisch recht» in B. Tilleman en E. Terryn (eds.), Handels- en economisch recht in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Deel 1, Ondernemingsrecht, Volume A, Mechelen, Kluwer, 2011, (27), p. 61, nr. 49;
• B. Demarsin, «Het Wetboek van Economisch Recht en zijn band met het Burgerlijk Wetboek» in B. Keirsbilck en E. Terryn (eds.), Het Wetboek van economisch recht van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 2014, (361), p. 392-393, nr. 20 .
• K. Byttebier, R. Feltkamp en F. Vanbossele, «Naar een wetboek economisch recht» in Handelingen van het colloquium «codificatie van de economische wetgeving», p. 67, voetnoot 17;
• H. De Page en A. Meinertzhagen-Limpens, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Vol. I, Brussel, Bruylant, 1997, p. 197-198, nr. 120;
• B. Tilleman, Verkoop, Deel 2, Gevolgen van de koop, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X, Overeenkomsten, Deel 2, Bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 33, nr. 29.
• A. Van Oevelen, «Recente ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak inzake de sancties bij contractuele wanprestatie» in Overeenkomstenrecht. 26e Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, (163) 166;
• S. Stijns, Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, p. 168, nr. 237;
• P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, III, Brussel, Bruylant, 2010, p. 2079, nr. 1501;
• P. Wéry, Droit des obligations, Volume 1, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2011, p. 425, nr. 442;
• W. Van Gerven en A. Van Oevelen, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 601-602.
• H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, p. 112-114, nrs. 83-84:
• H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, p. 834-835, nrs. 874-875;
• Cass. 2 mei 2002, Pas. 2002, I, 1046, NJW 2002, 24, noot, RW 2002-03, 501, noot A. Van Oevelen, TBBR 2003, 337, RCJB 2004, 291, noot P. Wéry;
• Cass. 2 mei 2002, Pas. 2002, I, 1051, TBBR 2003, 337, RCJB 2004, 293, noot P. Wéry. Zie over deze discussie: A. Van Oevelen, «De buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van Cassatie aanvaard» (noot onder Cass. 2 mei 2002), RW 2002-03, 503-506;
• S. Stijns, «De buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in wederkerige overeenkomsten: door het Hof van Cassatie erkend, doch tegelijk miskend», TBBR 2003, 258-272;
• L. Cornelis, «De ontbinding: het treurige einde van een mooi verhaal?» in Orde van Advocaten Kortrijk (ed.), Sancties en nietigheden, Gent, Larcier, 2003, 228-236;
• P. Wéry, «La résolution unilatérale des contrats synallagmatiques, enfin admise?» (noot onder Cass. 2 mei 2002, twee arresten), RCJB 2004, 300-348.
• A. Van Oevelen, «Het burgerlijk recht buiten het Burgerlijk Wetboek» in D. Heirbaut en G. Martyn (eds.), Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, 221-251.
• W. Van Gerven, «Verkokering van het privaatrecht», TPR 1991, 1021-1022.
• P. Van Ommeslaghe, «Le Code civil en Belgique aujourd’hui: le droit des obligations» in D. Heirbaut en G. Martyn (eds.), Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, (195) 196-198.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 15/06/2010 - 01:10
Laatst aangepast op: vr, 01/06/2018 - 18:00

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.